vrijdag 22 oktober 2021

P Politiek

D66 Wassenaar blij met start PMD inzameling in delen Wassenaar

D66 wil naar een circulaire economie, een economie zonder afval, waar bij alles wat gemaakt en gebruikt wordt, daarna opnieuw gebruikt kan worden. En daar kunnen we met elkaar in Wassenaar ook een belangrijke bijdrage aan leveren. We willen minder materiaal gebruiken, minder afval produceren én we willen meer gaan recyclen.

En er is gelukkig goed nieuws! We zijn in Nederland namelijk steeds minder materiaal gaan gebruiken. Toch gebruiken we in Nederland nog zo’n 10.000 kilo materiaal per inwoner. Door anders en efficiënter te produceren en duurzamer te consumeren kunnen we dit nog veel verder naar beneden krijgen op weg naar een volledig circulaire economie.

We produceren in Nederland per inwoner alleen nog wel teveel afval: 2.500 kilo per inwoner terwijl het EU-gemiddelde 1.800 kg is. Bewustwording is daarbij van groot belang. Wat zijn de gevolgen van ons eigen consumptiegedrag en wat kun je zelf nu al doen? Kleine dingen zoals zelf een boodschappentas meenemen, nee zeggen tegen onnodige verpakkingen zonder functie, geen wegwerp servies en bekers meer gebruiken, en minder voedsel verspillen maken al snel een groot verschil.

Met recycling zijn we op de goede weg. Daar scoren we beter dan andere EU-landen met jaarlijks 1.700 kilo per inwoner. Maar het kan natuurlijk altijd beter. In Wassenaar Zuid en Rijksdorp hebben we sinds kort de container met de paarse deksel waarin het PMD huis-aan-huis wordt opgehaald. Daarmee leveren we een mooie extra bijdrage. Liefst zou D66 in heel Wassenaar PMD apart inzamelen. Door het afval thuis al zo goed mogelijk te scheiden houden we minder restafval over. Gebeurt dit niet, dan wordt het verbrand gaan waardevolle grondstoffen verloren. Alleen als je afval goed scheidt, kunnen we het hergebruiken. D66 is voor zowel bron- als nascheiding. Bronscheiding omdat je juist thuis zelf ziet hoeveel afval je produceert. Het is aangetoond dat het actief scheiden van PMD ook een positief effect heeft op de inzameling van andere reststromen, zoals de inzameling van glas, papier en GFT. En met nascheiding van het ingezamelde PMD behalen we het beste resultaat en voorkomen we dat ingezamelde partijen worden afgekeurd.

Het scheiden van afval is de norm en restafval moet worden beperkt. We omarmen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), waaronder het doel om tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik. Samen krijgen we een duurzaam en circulair Wassenaar voor elkaar!

Bestuur D66

Wilt u lid worden of meer weten? Check onze website www.wassenaar.d66.nl