zaterdag 24 juli 2021

P Politiek

Valkenburg: afspraak is afspraak en starten!

Inmiddels wordt al 20 jaar gesproken en gewerkt aan de bouwlocatie Valkenburg. Aan de ene kant een makkelijke grote woningbouwlocatie en tegelijkertijd een uiterst lastige locatie door de natuurwaarden. Ook daarop moeten we uiterst zuinig zijn. Wassenaar is de gemeente met de grootste biodiversiteit van Nederland. En dat in de drukke Randstad! Dat moeten we beschermen en koesteren. Niet alleen door en voor de Wassenaarders, maar ook voor de mensen in Katwijk, de provincie Zuid-Holland en in heel Nederland. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Er is dus meer dan wonen, wonen en nog eens wonen. Ook de natuur en het milieu zijn van groot belang. Zeker op deze plek bij zowel de duinen als het Groene Hart.”

20 jaar praten
Toch is het na 20 jaar niet zo raar dat verschillende partijen ongeduldig worden. Het woningtekort is inmiddels zo groot, dat we over een heuse woningnood kunnen spreken voor grote groepen huishoudens. Er moeten dan ook dringend huizen bijgebouwd worden en in een veel hoger tempo. Zo is er een schrijnend tekort aan betaalbare koop- en huurwoningen voor jonge starters, mensen met lage en middeninkomens en ook aan geschikte woningen voor ouderen. Het is dan ook een goede zaak dat er dan ook op Valkenburg een mooi gemixt bouwprogramma komt met sociale huurwoningen, woningen in de midden koop- en huursector en in de duurdere koopsector.

Betrouwbare politici en bestuurders
CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Elke verantwoorde politicus, die een bijdrage wil leveren aan het oplossen van de woningnood, is voor een gemixt programma. Dat gaat alleen lukken door de gemaakte afspraken in het bestuurlijk akkoord uit te voeren. We zijn het verplicht aan de vele woningzoekenden en de natuur.” Er is vorig jaar gelukkig een bestuurlijk akkoord gesloten tussen Zuid-Holland, Katwijk, Wassenaar en het Rijksvastgoedbedrijf. Belangrijkste onderdelen daarvan zijn: de bouw van 5.000 woningen, behoud van een groene zone en een goede verkeersafwikkeling, met name ook om Wassenaar te ontzien.

Er komt geen ontsluiting van de wijk op de Katwijkseweg/Wassenaarseweg. CDA-woordvoerder Valkenburg René Beerepoot: “Politici, die pleiten voor een inpassingsplan door de provincie voor deze bouwlocatie, zorgen minimaal weer voor twee jaar vertraging. Partijen die pleiten voor de bouw van veel meer woningen, zorgen louter voor gedoe en gaan voorbij aan de verantwoordelijkheid voor de natuur die we hebben. Het is noodzaak dat Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf er snel financieel uitkomen binnen de gemaakte bestuurlijke afspraken. ”

 

Fractievoorzitter Ronald Everart met voormalig vliegkamp Valkenburg op de achtergrond:

RonaldEverardhangarvalkenburg