maandag 06 december 2021

P Politiek

VVD Wassenaar blikt vooruit

Wij zijn alweer een maand onderweg in het nieuwe jaar. Vorige week hebben we met ruim 100 Wassenaarders terug- en vooral vooruitgeblikt op onze nieuwjaarsreceptie. In 2019 stond er veel "politiek gebabbel" van de verschillende partijen in de locale media, maar er is gelukkig niet alleen gebabbeld.

Met elkaar is er hard gewerkt voor Wassenaar. Zo zijn wij bezig geweest met de plannen rondom Valkenburg en de groene zone, het aanpakken van het vervallen rijksmonument Ivicke, het opknappen van de Paauw en zijn de aanbestedingen goedgekeurd voor de nieuwe sporthal en gymzaal. Veel problemen die er al jaren lagen zijn opgepakt.

2019 was natuurlijk ook het jaar waarin Wassenaar zelfstandig verder ging, en dat met een nieuwe kroonbenoemde burgemeester: Leendert de Lange. Daarmee hebben wij onze belangrijkste verkiezingsbelofte ingelost en beslissen we blijvend zelf over zaken die belangrijk zijn in ons dorp. Met een sluitende begroting en partijen die over het algemeen goed kunnen samenwerken heeft Wassenaar daarmee haar toekomst in eigen hand zoals de provincie heeft aangegeven.

Dat alles betekent niet dat we nu op onze lauweren kunnen rusten. De Wassenaarse VVD ziet twee problemen die de Wassenaarse politiek moet oplossen aankomend jaar. Allereerst de dilemma's rondom handhaving. VVD-fractievoorzitter Laurens van Doeveren; "We willen minder regels en belangrijke regels beter handhaven. Een wietplantage in een woonhuis moet direct worden ontruimd net als een vervallen pand waarin krakers zich huisvesten. Het aanpakken van (kleine) ondernemers die bijvoorbeeld hun winkel op zondagochtend openen en voorzien in een behoefte is daarentegen geen prioriteit voor de VVD. We willen deze regels daarom kritisch tegen het licht houden".

Een andere uitdaging blijft onze begroting. Kleinere gemeenten zoals Wassenaar krijgen mogelijk minder bijdrage vanuit het Rijk als het gemeentefonds wordt herzien. Als dit doorgang vindt zullen we gezamenlijk moeten bepalen hoe wij dat oplossen. VVD-fractievoorzitter Van Doeveren; "Als VVD kijken we altijd eerst naar wat de gemeente kan besparen alvorens te kijken naar onze inwoners en ondernemers".

Tegelijkertijd biedt 2020 ook volop kansen. Er liggen plannen voor het opknappen van de Warenar, het mooier maken van ons centrum en extra woningbouw op bestaande locaties. Plannen die Wassenaar vooruit helpen. Wat de uitdadingen ook zullen zijn, de Wassenaarse VVD-fractie zal bijdragen om ons gewoon bijzondere dorp verder te brengen. Niet alleen door "politiek gebabbel" in de media maar vooral door te doen. Samen voor Wassenaar!

Namens het gehele VVD-team,

Laurens van Doeveren, Bernard Menken, Monique van Deursen, Wllemijn Weekhout, Paul Ronke, Iwein Borm, Yvonne van der Velde, Gerbrand Nijman