woensdag 27 oktober 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: sociale woningen in Wassenaar

In de jaren 90 worden de Wassenaarse sociale woningen samengevoegd met die van andere gemeenten als Den Haag en Zoetermeer, in totaal 9 gemeenten.

Het gevolg was dat Wassenaarse woningen automatisch werden aangeboden aan alle woningzoekenden in deze 9 gemeenten.

En daardoor kwam het dat iemand die in Wassenaar wilde blijven wonen, vele jaren moest wachten om in Wassenaar een woning ter beschikking te krijgen. Terwijl gedurende die tijd er verschillende woningen in de buurt vrijkwamen, maar door mensen van buiten Wassenaar werden betrokken.

Je zult maar meemaken dat je met je kleine schoolgaande kinderen moet verhuizen, maar dat kan niet binnen Wassenaar. Noodgedwongen verhuis je naar Zoetermeer, waarbij je kinderen van school moeten veranderen en hun vriendjes kwijtraken.

Of als oudere woon je in een huis, en omdat je, om fysieke redenen, gelijkvloers wil wonen zoek je een appartement, maar dat kan alleen in Den Haag. Na 30 jaar in Wassenaar zou je je sociale omgeving moeten verlaten en een nieuw leven opbouwen ergens anders.

HartvoorWassenaar was en is van mening dat dit niet kan.

Overigens, Wassenaar heeft 3000 sociale woningen op een totaal van ruim 11.000 woningen. Verbetering tot 25%

Al jaren probeert HartvoorWassenaar deze bizarre situatie te verbeteren. En dat is nu gelukt.
Ingevoerd is dat 25% van de vrijkomende sociale woningen worden toebedeeld aan Wassenaarse inwoners.
Grofweg komt het neer op de volgende regels. Wassenaarders kunnen voorrang krijgen:

• Bij nieuwgebouwde woningen,
• Starters, mensen die voor de eerste keer naar een huis zoeken,
• Starters en doorstromers in Kerkehout binnen de wijk Kerkehout
• Mensen met een gezin van tenminste 3 personen die in een appartement wonen en willen gaan wonen in een eengezinswoning
• 55-plussers op zoek naar een bij hun leeftijd passende woning

We zijn blij met deze verbetering. Het zal voor een aantal mensen in Wassenaar
een deel van de onzekerheid wegnemen. De kans dat je in Wassenaar kunt blijven wonen is groter geworden.

We zijn er nog niet. We vinden dat een Wassenaarse woningzoekende binnen Wassenaar de eerste kans moet krijgen om een vrijkomende woning te betrekken. Daar ben je de Wassenaarse samenleving voor. En al helemaal om te voorkomen dat je buiten Wassenaar moet verhuizen.
HartvoorWassenaar maakt hier een belangrijk punt van voor de volgende verkiezingen.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide, voor een mooi dorp