donderdag 11 augustus 2022

E Events

Alvast in de agenda: Veiligheidsavond op 16 maart a.s.

Waar en op welk tijdstip worden de meeste woninginbraken gepleegd? Op welke wijze wordt er ingebroken?

Wat kan ik doen om een woninginbraak te voorkomen? Hoe kan ik lid worden van een WhatsAppbuurtpreventiegroep?

Op maandag 16 maart 2020, om 19:30 uur, worden er op onder andere deze vragen antwoorden gegeven tijdens de veiligheidsavond op politiebureau Wassenaar.

Daarnaast kunt u met al uw vragen terecht bij de gemeente, handhaving en de wijkagent.

Maandag 16 maart 2020 | 19:30 – 21:00 uur (inloop 19:15 uur) | Politiebureau - Hofcampweg 102