donderdag 23 september 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Afval

In een aantal wijken in Wassenaar krijgen bewoners er een PMD (plastic, metalen, drankkartons)-container bij. Dat maakt vier verschillende bakken in je tuin. In een aantal andere wijken komen er meer centrale inzamelcontainers. Ook fraai. 

Verhoging

Maar ondanks alle besluiten vliegen de tarieven in Wassenaar weer uit de bocht. Wassenaar zat al in de landelijke top-5. De verhoging van 7% (ongeveer €15 per persoon) tot gemiddeld €200 per Wassenaarder helpt niet.

Restafval
De rijksoverheid wil dat we maximaal 100kg per inwoner aan restafval hebben (Restafval is afval dat na scheiding van glas, PMD en papier overblijft).
In Wassenaar is dat 200kg. Om druk uit te oefenen belast de rijksoverheid gemeenten voor het restafval. Een "strafbelasting". In 2019 is dat €6 per 200kg restafval. Vermindering van restafval kan dus wel wat opleveren.


Gescheiden afval
Daarnaast was het de bedoeling dat gescheiden afval (plastic, aluminium) geld opbrengt. Alleen, de opbrengsten liggen fors lager dan gedacht. Een groot deel van het gescheiden afval wordt afgekeurd en alsnog verbrand. Te smerig, te gemengd.

Afval
Het afval dat ons huis verlaat, hebben we zelf gekocht. Als je een pak melk koopt, blijft de verpakking als afval over. Brood of groente? De plastic zak waar het in zat verlaat ons huis als afval. Minder afval: alleen door minder in de winkel te kopen.
Zal ons totale afval afnemen? Twijfelachtig. Ook door steeds meer goed verpakte internetaankopen.
Je moet ook rekening houden met het feit dat in Wassenaar de koopkracht hoger is. En daardoor wordt meer (afval) gekocht.

Oplossen?
Minder afval is een moeilijke weg. Scheiden van afval moet. Plastic mag niet verbrand worden en metalen moeten hergebruikt worden. Hoe beter gescheiden, des te minder restafval. Maar zoals we het nu gaan doen is helemaal verkeerd en veel te duur.

HartvoorWassenaar wil absoluut op zo kort mogelijke termijn nascheiding. Dat kan binnen 2 jaar georganiseerd zijn.
Je gooit alles (behalve papier en glas) in één bak, die wekelijks wordt opgehaald. En AVALEX zorgt er voor dat ons afval centraal wordt gescheiden.

Positieve gevolgen
De gevolgen: Minder bakken voor de deur. We rijden minder naar de centrale containers. AVALEX halveert het aantal routes. Nascheiding heeft véél betere scheidingsresultaten. De opbrengsten nemen toe en restafval neemt af.

Hierdoor nemen de totale kosten af. En dus kunnen de tarieven voor de Wassenaarders eindelijk omlaag.
Wij blijven hier stevig aan trekken.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide, voor een mooi dorp