donderdag 21 oktober 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Wonen in Wassenaar

Een van de belangrijkste redenen om vóór de zelfstandigheid van Wassenaar te zijn, is dat je als gemeente kunt beslissen waar en wat er binnen de gemeentegrenzen gebouwd kan worden.

Wij van HartvoorWassenaar zijn van mening dat we alles moeten doen om de ruimte en het groen van Wassenaar te beschermen. Verdere uitbreiding van de bebouwing zien we niet zitten. 

Daarom zijn we ook tegen het verkleinen van de "groene buffer" op Valkenburg. Er wordt nu meer richting Wassenaar gebouwd dan was afgesproken met Katwijk, en je krijgt tenslotte maar één kans om oprukkende bebouwing tegen te houden.

Tegelijkertijd zijn we voorstander van het op slimme manier uitbreiden van het aantal woningen in Wassenaar. Daar hebben we twee belangrijke redenen voor: de eerste is dat we willen dat het aantal inwoners van Wassenaar niet daalt. Veel mensen blijven wonen in hun huis nadat de kinderen zijn uitgevlogen, en wanneer je niet meer woningen hebt, wordt de Wassenaarse bevolking kleiner en ouder. En dat heeft allerlei vervelende gevolgen voor ons dorp. Dus ieder jaar een klein aantal woningen er bij maakt dat Wassenaar niet krimpt.

De tweede, nog belangrijker reden is dat Wassenaar niet mag vergrijzen. Wassenaar moet de mogelijkheid bieden mensen te laten kiezen voor een woning die ze willen hebben als ze ouder worden. Vaak kleiner, minder bewerkelijk, beter beschermd. En als het kan dichter bij het centrum. Daar is een tekort aan.
Als er meer van zúlke woningen komen, dan zal een aantal ouder wordende Wassenaarders er voor kiezen om te verhuizen naar zo'n woning. En dan komt een grote woning vrij die geschikt is voor jongere gezinnen met kinderen.
Zo zorg je er voor dat Wassenaar een gezonde bevolkingsomvang heeft en dat er voortdurend jonge mensen bij komen.
Zo houd je Wassenaar levendig met jonge en oudere mensen, met scholen en verenigingen.

We denken dat er jaarlijks zo'n 50 tot 75 woningen bij moeten komen. We hebben in Wassenaar afgesproken dat 25% daarvan sociale woningen zijn. Meestal ook bedoeld voor mensen die willen doorstromen naar een woning voor de volgende stap in hun leven.

Om geen groen en geen ruimte op te geven, moeten we vooral slim bouwen. Er zijn nogal wat plekjes waar je, zonder overlast voor de omgeving, bestaande bebouwing kunt vervangen door woningen waar behoefte aan is. En dat moeten we dan ook doen!

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide, voor een mooi dorp.