zondag 02 oktober 2022

P Politiek

HartvoorWassenaar: Wanneer leren we er iets van?

Een van de 4 speerpunten van HartvoorWassenaar is goed bestuur. We willen dat Wassenaar goed bestuurd wordt en dat de financiële middelen zuinig worden ingezet.

Een aantal jaren geleden heeft de vorige raad de uitbreiding van de Bloemcampschool goedgekeurd. HartvoorWassenaar vindt goede en veilige huisvesting voor onze kinderen van groot belang. Er werd ongeveer €400.000 vrijgemaakt.

De verbouwing is een paar jaar geleden uitgevoerd. Onlangs kreeg de raad de afrekening voorgeschoteld. Het had uiteindelijk ongeveer €100.000 meer gekost.
Natuurlijk stellen we vragen waarom het meer heeft gekost dan de bedoeling was. Na veel doorvragen bleek dat de gemeente een fout had gemaakt,

Nu hebben we in de afgelopen jaren regelmatig overschrijdingen van budgetten gezien. Het meest trieste voorbeeld is de overschrijding met miljoenen euro's van het "fiets-tunneltje" bij Den Deijl, in 2013. Het leidde tot aftreden van alle wethouders. Maar ieder jaar zijn er wel een of twee projecten die duurder uitvallen dan begroot, en steeds is het met behoorlijke bedragen.

En elke keer wordt beterschap beloofd en wordt verzekerd dat de controles nu goed zijn. Maar het blijkt anders.

De komende jaren worden in Wassenaar een paar grotere projecten uitgevoerd. De sporthal en de renovatie van ons gemeentehuis zijn projecten van enige miljoenen euro's. Ondertussen blijven jaarlijks "gewone" onderhouds-projecten ook uitgevoerd worden.

Met de recente geschiedenis in het achterhoofd, en met de projecten die er aan komen, wil HartvoorWassenaar een veel betere controle op projecten.
Simpel gezegd: Je hebt een plan: Je stelt vast wat je wil hebben, hoe lang het mag duren en hoeveel geld het mag kosten. En door middel van een project-management-systeem zorg je er vervolgens voor dat het project volgens plan wordt uitgevoerd. Je zit er boven op. En dat je niet achteraf constateert dat het wéér mis is gegaan. In dit geval praat je dan over miljoenen.

HartvoorWassenaar heeft het college van burgemeester en wethouders voorgesteld dit project-management-systeem te gaan gebruiken. We hebben daarvoor een motie ingediend. Vorige week is daar in de raad over gestemd. Tot onze verbazing was de VVD tegen het voorstel tot verbetering van de controle van projecten.
De stemming was echter heel bijzonder. Het aantal voorstemmers was net zo groot als het aantal tegenstemmers. Dus wordt op 3 december opnieuw over het voorstel gestemd. En dit keer rekenen we er op dat de hele raad verstandig is.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide, voor een mooi dorp.