maandag 10 augustus 2020

A Algemeen

200 zonnepanelen voor de St. Bonifaciusschool

Op het dak van de St. Bonifaciusschool worden 200 zonnepanelen geplaatst. Dit betekent dat de school de elektravoorziening bijna volledig zelf kan opwekken. Het project zal naar verwachting eind november gereed zijn en komt met ondersteuning van de gemeente tot stand.Met het plaatsen van de zonnepanelen wordt op jaarbasis zo'n 40.000 kilo minder CO2-uitstoot voorkomen. Rob de Jong, directeur-bestuurder van Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW) is blij met deze ontwikkeling:
'Als onderwijsinstelling vinden wij het belangrijk om duurzaam denken te vertalen naar duurzaam doen. Geld besparen is altijd een belangrijke reden om te kiezen voor zonne-energie. Maar dat is niet de hoofdreden. We willen een boodschap doorgeven. En dat is onze leerlingen leren dat duurzaam doen vanzelfsprekend en ook leuk is. Daarom wil de SKOW ook binnen het onderwijscurriculum meer en structureel aandacht gaan geven aan nut en noodzaak van duurzame ontwikkeling'.

Duurzame huisvesting
Duurzame huisvesting wordt de komende jaren een belangrijk speerpunt van het beleid van de SKOW. Zo worden er voorbereidingen getroffen om ook op de Jan Baptistschool en de St. Jozefschool zonnepanelen te plaatsen. Daarnaast worden de mogelijkheden op het gebied van ledverlichting bekeken.

Inspirerend voorbeeld
Wethouder Lia de Ridder van Duurzaamheid en Onderwijs: 'Ik heb enorm veel waardering voor alle inwoners die zich inzetten voor een duurzaam Wassenaar. Ook voor de SKOW die met het verduurzamen van de St. Bonifaciusschool een prachtig voorbeeld laat zien van duurzame onderwijshuisvesting in een monumentaal pand. Ik hoop dat dit project andere schoolbesturen inspireert in hun verduurzamingsslag.'

Wat doet de gemeente?
De gemeente ondersteunt dit project met een energiescan en een financiële stimuleringsregeling. Om de potentie van energiebesparing en -opwekking van de schoolgebouwen in kaart te brengen, gaf de gemeente opdracht om voor de schoolgebouwen in Wassenaar een energiescan op te stellen. Met de energiescans helpt de gemeente de scholen in Wassenaar om inzichtelijk te krijgen welke maatregelen zij kunnen nemen op het gebied van energiebesparing en -opwekking.

Duurzame scholen
Scholen kunnen in belangrijke mate een bijdrage leveren aan het realiseren van een duurzaam Wassenaar. De gemeente ondersteunt scholen, ondernemers en inwoners waar mogelijk in het nemen van zoveel mogelijk maatregelen. Meer informatie hierover treft u op www.wassenaar.nl/les.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief