zaterdag 23 januari 2021

A Algemeen

Onderzoek naar looddeeltjes in de grond bij kinderspeelplaatsen in Wassenaar

In Wassenaar wordt deze week nader onderzoek gedaan naar looddeeltjes in de grond. Dit gebeurt op negen verschillende speelplekken in het dorp. Bij een eerdere ronde is aan het licht gekomen dat er mogelijk sprake kan zijn van looddeeltjes in de bodem. In het kader van zorgvuldigheid wordt de samenstelling van de grond nu nader bekeken door een gespecialiseerd bedrijf.
Het vervolgonderzoek vindt plaats op de volgende locaties: de openbare speelplaatsen gelegen achter de Dr. Duetzlaan 70, naast de Van der Duyn van Maasdamstraat 24, tussen Berkheistraat 29 en Nieuw Rijksdorp 8, Broekweg 14, Havenplein 5, achter Rijksstraatweg 324B en naast de Crocusstraat 6. Daarnaast op het schoolplein van de Montessorischool (Zanderijpad 10), de speelplaats van de St. Bonifaciusschool en bij kinderopvang Norlandia (Kloosterland 5).Onderzoekers nemen een klein beetje grond mee, dat daarna in het laboratorium wordt geanalyseerd. Extra maatregelen voor het onderzoek zijn niet nodig, de speelplaats hoeven niet te worden afgezet. De uitkomsten van het bodemonderzoek worden eind januari 2020 verwacht.

De bodem in Zuid-Holland is een stuk schoner dan vroeger. Toch is de grond nog niet overal schoon. Dat kan vooral in oudere delen van steden en in oude dorpskernen het geval zijn. Een van de stoffen die al eeuwenlang in de bodem voorkomt is lood. Lood is in de bodem gekomen door langdurige bewoning en industriële activiteiten. Vroeger was men zich niet bewust van het risico van lood op de gezondheid en kwam loodhoudend afval in de bodem terecht.

Uit recent onderzoek blijkt dat lood mogelijk negatieve gezondheidseffecten kan hebben, vooral bij kinderen tot 6 jaar. Dit is alleen mogelijk als kinderen ‘eten’ van de grond of bijvoorbeeld hun vingers in de mond te steken tijdens het buiten spelen. Daarom heeft Omgevingsdienst Haaglanden samen met de gemeenten de speelplaatsen in kaart gebracht. Op basis van historische informatie en eerder uitgevoerde bodemonderzoeken bekeken bodemexperts of op deze locaties hogere loodgehalten te verwachten zijn. Ook is nagegaan of spelende kinderen in contact kunnen komen met de grond. Bij een volledig betegelde speeltuin bijvoorbeeld is verder onderzoek niet nodig.

Zo kunt u de inname van lood zoveel mogelijk voorkomen: gebruiksadviezen
Lood komt alleen het lichaam in via hand-mondcontact, oftewel; door het ‘eten’ van aardedeeltjes uit loodhoudende bodem. Door het binnen krijgen van aardedeeltjes te voorkomen, wordt het risico aanzienlijk beperkt. Samen met de GGD’s zijn er gebruiksadviezen opgesteld, vooral gericht op ouders van jonge kinderen. Deze gelden alleen als er lood in de bodem wordt verwacht.

Heeft u vragen over het bodemonderzoek naar lood? Bel dan gerust met de Omgevingsdienst Haaglanden op (070) 21 899 00. Tips en meer informatie over lood vindt u op www.omgevingsdiensthaaglanden.nl/onderzoek.html