dinsdag 30 november 2021

P Politiek

CDA staat voor een degelijke begroting met nieuwe inkomsten

CDA nazomergedachten
De afgelopen 5 weken stonden de CDA-nazomergedachten centraal. Wij vonden dit een mooie manier om vanuit een persoonlijk perspectief te vertellen over de politiek. We hebben hierop heel veel positieve reacties ontvangen. We gaan hier zeker mee door.

Flinke financiële uitdagingen
Uit de begroting van het college voor de periode 2020/2023 is helder dat het financieel zwaar is voor gemeenten in Nederland. De uitgaven nemen toe door met name externe factoren. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Wassenaar wordt net als alle andere gemeenten in Nederland getroffen door overschrijdingen op de jeugdzorg, de hogere loonstijgingen voor onze ambtenaren en pensioenverplichtingen.” Het college komt volgens het CDA met een goede mix aan maatregelen en niet alleen maar met bezuinigingen. Verhoging van de inkomsten, beter en strakker begroten, bezuinigen en blijven nadenken.
Everard: “Als CDA zijn we er trots op dat we de wethouder van Financiën (Hubert Schokker) leveren in deze pittige tijden. Wij zijn geen partij van weglopers of herriemakers. Wij nemen verantwoordelijkheid om ook de gemeentefinanciën op orde te brengen.”

Extra investeren en daadkracht
Positief is dat het college ook komt met een uitgebreid investeringsprogramma. Zo komt er een nieuwe gymzaal bij de Burmanlaan, een nieuwe sporthal, wordt de Molen opgeknapt, de Havenkade verstevigt en komt er nieuwe huisvesting voor de reddingsbrigade De afgelopen jaren zijn ze (te) vaak uitgesteld.

Degelijke voorstellen
Er is een tekort vanaf 2023 begroot van ruim € 2,2 miljoen per jaar. Een pluim voor wethouder Schokker en het college om dit op te lossen met een degelijk pakket aan maatregelen. Het is een heel slim voorstel om de afschrijvingen te beperken van 100% naar 70%. Dat is veel realistischer dan de huidige systematiek. Daarin wordt voorbijgegaan aan de restwaarde van de investeringen. Deze maatregel levert ruim € 600.000 op.

CDA voor extra inkomsten
Het college stelt voor het investeringsprogramma van zo’n € 900.000 te dekken door een OZB verhoging. Dit investeringsprogramma komt de inwoners ten goede. Everard: “Wij zijn voor een verhoging van de bijdrage van de toeristen in ons dorp. Naast de bestaande toeristenbelasting zijn we voor instelling van een tax op de kaartjes voor het pretpark en het museum. Ook deze bezoekers maken gebruik van onze voorzieningen in Wassenaar. Dan kan de OZB-stijging worden beperkt. ” Ook andere gemeenten zijn hiermee bezig.

Meer weten over het CDA-Wassenaar of lid worden? Kijk op cdawassenaar.nl