donderdag 06 oktober 2022

A Algemeen

Ivicke ingediend voor lijst 7 Most Endangered sites

Heemschut heeft de historische buitenplaats Ivicke ingediend bij Europa Nostra als kanshebber voor de “7 Most endangered sites”. De erfgoedorganisatie is van mening dat de situatie rond de gijzeling van deze historische buitenplaats onhoudbaar is.

Ivicke is eigendom van de Muntendamsche Investerings Maatschappij b.v., onderdeel van de beursgenoteerde onderneming Bever Holding n.v. Gedurende jaren is er geen ontwikkeling rond restauratie en herstel van de villa, reden waarom de gemeente Wassenaar maatregelen wil nemen. Daarbij kan de gemeente zich beroepen op de instandhoudingsplicht zoals deze in de Erfgoedwet is vastgelegd.

Heemschut heeft vernomen dat de eigenaar mogelijk wil overgaan tot restauratie, als er woningen mogen worden bijgebouwd. Karel Loeff, directeur van de erfgoedvereniging: “Dergelijke uitspraken en toezeggingen horen we al jaren. Ook het jaarverslag van Bever Holding rept over plannen en ideeën, maar geen van allen is tot op heden uitgevoerd.”

Behalve twijfels over de realiteitszin van de restauratieplannen zijn er ook bedenkingen over het
bijbouwen op de historische buitenplaats, die in zijn geheel beschermd is. “Voordat daarover onomkeerbare besluiten genomen worden door de gemeente, zal er eerst advies over moeten worden ingewonnen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de commissie Welstand en
Cultureel Erfgoed van de gemeente.”

Krakers houden in de tussentijd een oogje in het zeil. “Deze bewoners laten in elk geval zien hart voor het pand te hebben”, aldus Loeff. Zonder tijdelijke bewoning vreest de vereniging dat de toestand van Ivicke snel verder achteruit gaat.

Deze week wordt de gemeenteraad van Wassenaar achter gesloten deuren geïnformeerd over de handhavingsplannen van de gemeente.

Over de ‘7 Most Endangered
Het ‘7 Most Endangered’ programma identificeert bedreigde erfgoederen en sites in Europa en
mobiliseert publieke en private partners op lokaal, nationaal en Europees niveau om een rendabele
toekomst te vinden voor deze sites. Het programma werd gelanceerd in 2013 door Europa Nostra (www.europanostra.org) met de Europese Investerings Bank als founding partner en de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa als partner. Het project is geïnspireerd op een succesvol vergelijkbaar project van de US Trust for Historic Preservation. Het ‘7 Most Endangered’ programma is geen fondsenwervend programma. Het gaat uit van de kracht van het voorbeeld, en wordt ondersteund door het Creative Europe Programma van de Europese unie.

Over Heemschut
De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. Heemschut betekent letterlijk het schutten (beschermen) van het heem (de eigen omgeving). Als erfgoedvereniging zetten we ons in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden. Van een bedreigde theekoepel tot de verrommeling van
Nederland, bijvoorbeeld langs de snelwegen.
Dit werk doen we met de inzet van vrijwilligers. Alle provincies en de stad Amsterdam hebben een
eigen onafhankelijke Heemschut-commissie.