donderdag 11 augustus 2022

P Politiek

VVD wil weten wat de stikstof-uitspraak voor Wassenaar betekent.

Er is veel te doen over de stikstofuitspraak van de Raad van State. Projecten waar veel stikstof vrijkomt dreigen te worden stopgezet. Dicht bij huis zijn dit bijvoorbeeld de woningbouw op Valkenburg, de herontwikkeling van het ANWB terrein en de nieuwe sporthal. Landelijk is nog veel onduidelijk, maar dit moet opgelost worden.Waar hebben we het over?
Stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas, dat overal om ons heen aanwezig is. De lucht die wij inademen en uitademen bestaat voor 80 procent uit stikstof. samen met zuurstof of waterstof wordt stikstof omgezet in stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). Deze “reactieve” stikstof is onmisbaar voor alle vormen van leven op aarde. Het verplaatst zich door de lucht, de bodem, de vegetatie en het water. Voor mens en dier is stikstof energiebron voor het lichaam.
Stikstof is dus onmisbaar, maar teveel is niet goed voor diversiteit van de vegetatie. Dier- en plantensoorten verdwijnen of staan onder druk. Daarom moet Nederland veel meer moeten doen om de hoeveelheid stikstof terug te dringen.

Uitspraak RvS
Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Sindsdien worden alle bestemmingsplannen en besluiten tegen deze nieuwe richtlijnen getoetst. Dit resulteert erin dat veel projecten worden uitgesteld en / of afgeblazen. Dit geldt voor projecten in heel Nederland en dus ook rond en in de gemeente Wassenaar. Het is dus nog niet duidelijk wat de PAS voor invloed gaat hebben voor de gemeente Wassenaar en voor alle lopende en toekomstige projecten.

Wat win de VVD?
De VVD wil dat het duidelijk wordt wat de PAS-uitspraak voor de projecten in en rond Wassenaar betekent. Middels een motie in de raadsvergadering van 17 september willen wij het college de opdracht geven om de raad duidelijk te informeren over de invloed en gevolgen van de PAS-uitspraak op de voor Wassenaarders relevante projecten.
Voor Valkenburg is het duidelijk dat de gemeenteraad van Katwijk nog geen bestemmingsplannen heeft vastgesteld. Er is ook nog geen uitspraak is van Raad van State over de invloed van de PAS-uitspraak op dit project. Wij willen duidelijk weten wat dit uitstel met de voortgang van het dossier gaat doen.

Meedenken en meebeslissen over Wassenaar en de koers van de VVD? Word lid van het Wassenaarse netwerk! Kijk op www.vvd.nl