vrijdag 30 oktober 2020

P Politiek

PvdA: Weghalen weesfietsen wettelijk regelen!

Het zal iedereen wel eens zijn opgevallen, fietsen die je tegen een boom of een brug ziet staan en waarvan je verwacht dat deze nog door de eigenaar worden opgehaald. Misschien achtergelaten na een avondje stappen? Vaak staan ze er na enkele weken of maanden nog. Na enige tijd kunnen ze verdwenen zijn, in de sloot of in de bosjes beland. Het fenomeen van de zogenaamde ‘weesfietsen’ doet zich ook in Wassenaar voor.

In het centrum, bij bushaltes, supermarkten, gezondheidscentrum. De weesfietsen staan vaak wel in de stalling maar en bezetten die voor andere fietsen. Ze zijn vaak kapot en je kunt zien dat ze al lang niet meer zijn gebruikt. Het geeft een rommelig aangezicht. Inge Bunte, commissielid van de PvdA, heeft al enkele keren over weesfietsen en fietswrakken in Kloosterland melding gemaakt bij de gemeente.

De huidige Algemene Plaatselijke Verordening (APV) biedt de gemeente echter nu geen bevoegdheid om de weesfietsen te verwijderen. Iets wat in veel gemeenten wel mogelijk is: eerst een kaartje om de fiets met het verzoek om de fiets weg te halen en als daar geen tijdige reactie op komt kunnen de weesfietsen, of wat daarvan over is, worden verwijderd.

Inge: “De PvdA fractie heeft vragen gesteld aan het College van B&W en dat is het met ons eens dat er sprake is van een ongewenste situatie. Helaas pakt het College niet door maar laat in het midden wat er moet gebeuren.

Daarom dient de PvdA in de gemeenteraadsvergadering van 17 september een motie in om het weghalen van weesfietsen in de APV te regelen. We nemen aan dat ook andere politieke partijen deze motie zullen steunen. De APV kan eenvoudig worden gewijzigd om te zorgen dat weesfietsen kunnen worden verwijderd en verrommeling van ons dorp wordt tegengegaan”.