zondag 28 november 2021

K Kunst & cultuur

10 September Lezing Historische Vereniging Oud Wassenaer over Rembrandt

Op dinsdag 10 september 2019 organiseert de Historische Vereniging Oud Wassenaer een lezing over ‘De aardse schatten van Rembrandt Harmenszoon van Rijn’.

Anno 2019 wordt overal stilgestaan bij het 350ste sterfjaar van Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Op 4 oktober 1669 stierf de meester na een veelbewogen leven van ruim 63 levensjaren. Zijn talent werd al tijdens zijn jeugd ‘ontdekt’ door de secretaris van de prins van Oranje, Constantijn Huygens (1596-1687). Hij schilderde in opdracht van vorsten en rijke regenten, vergaarde rijkdommen, maar stierf als een arme man die niets naliet dan zijn schildersgereedschap en zijn kleren.

Soms weten we welke technieken hij gebruikte. Bekend is het typische schilderen met de achterkant van zijn kwast. Anderzijds blijft het genie van Rembrandt eeuwen na zijn dood nog altijd een mysterie. In een essay over zijn schildertechnieken wordt geschreven: ‘Een van de meest spectaculaire passages in het schilderij [de Joodse Bruid] is de mouw van de man waar de verf zich in klonters en schotsen uit het oppervlak verheft en het licht reflecteert. Hoe deze structuur bereikt is- kwaststreken zijn niet duidelijk te onderscheiden- blijft een raadsel.’
Rembrandts’ licht-donker contrasten, ruwe schilderstijl en de expressie op de gezichten van de figuren maken zijn schilderijen tot een lust voor het oog.

Wie maakten Rembrandt van nabij mee? Hoe ongewoon was zijn levensloop? Drs. Sander Wassing schetst tijdens de lezing het decor van de Gouden Eeuw waarin Rembrandt leefde, staan we stil bij belangrijke gebeurtenissen in zijn leven en zoomen we in op enkele van zijn bekendste meesterwerken.

De lezing wordt op 10 september gegeven in het NPB-gebouw, Lange Kerkdam 46 en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis; aan niet-leden van de historische vereniging wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.