donderdag 25 februari 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Het financiële beleid.

De begroting voor 2019 was bijna afgekeurd door de provincie. Met veel moeite werd uiteindelijk, op het nippertje, goedkeuring verkregen.

Creatief
Vol trots presenteerde het college die begroting als het bewijs dat zij tot heel bijzondere dingen in staat is.
Maar, HartvoorWassenaar weet al lang dat de problemen veel groter zijn dan het college zich realiseert. We hebben vorig jaar vastgesteld dat die problemen niet begrepen werden. Men dacht met "creatief boekhouden" de toekomst wel aan te kunnen. Maar dat gaat een keer fout.

Tekort
Bij de voorbereidingen voor de begroting van 2020 werd het, afgelopen juli, allemaal duidelijk. De VVD-coalitie is zich rot geschrokken. Het tekort wordt meer dan € 2mln per jaar, volgens hun eigen berekeningen. En nog niet alles is meegenomen.

Sporthal
Om aan te geven hoe gedacht wordt:
Onlangs heeft een meerderheid in de raad besloten om een nieuwe sporthal voor €7,4mln te bouwen. Maar wat er niet bij wordt gezegd is dat de lasten voor de Wassenaarders met € 300.000 per jaar omhoog gaan zodra de hal staat. €30 per huishouden. Daardoor gaat de OZB-belasting wel met 3% omhoog.

Vóór sporthal
Hoewel we vóór een nieuwe sporthal zijn, heeft HartvoorWassenaar tegen gestemd.
Een goede sporthal hoort bij Wassenaar, net als een zwembad, een bibliotheek, goede schoolgebouwen.
We hebben tegen gestemd omdat we het onverantwoordelijk vinden wanneer de financiële gevolgen niet zijn aangegeven.
Dat de OZB omhoog moet horen we later pas. Na ons de zondvloed.

Achter de feiten aan
Wij vinden ongeloofwaardig van dit college om achter de feiten aan te lopen, en iedere keer verrast te worden door financiële tegenvallers. Het leidt er bovendien toe dat je steeds verkeerde beslissingen neemt.
En het wordt natuurlijk vervelend wanneer je tot de conclusie komt dat de OZB de komende jaren met 30-40% verhoogd moet worden. €300-€400 per huishouden per jaar.

Visie
HartvoorWassenaar vindt dat, voor alles, je een visie nodig hebt over hoe ons dorp er uit moet zien, hoe onze houding ten aanzien van onze buren en Den Haag is. Dan kijk je wat het prijskaartje daar voor is. Zo krijg je goede controle over je eigen toekomst. Eerst visie, dan financieel beleid.

HartvoorWassenaar
HartvoorWassenaar heeft die visie. En het prijskaartje daarvoor is véél minder dan een OZB-belasting verhoging van 30-40%.
Voor een mooi dorp dat goed verzorgd wordt en autonoom in zijn omgeving staat.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide, met een visie voor Wassenaar