vrijdag 15 januari 2021

P Politiek

De Wassenaarse VVD: Hoe verder met landhuis Ivicke en de kraak (2)

Afgelopen week heeft de Wassenaarse VVD lokaal en landelijk aandacht gevraagd voor de onacceptabele verloedering van landhuis Ivicke, een mooi stukje Wassenaars erfgoed aan onze Rijksstraatweg. Aanleiding was de geplande manifestatie van 150 activisten die daar op uitnodiging van de krakers waren.

De VVD is en blijft tegen het kraken van huizen. Natuurlijk ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de eigenaar om zijn pand niet te laten verloederen. Al vaker hebben we gevraagd om meer actie destijds bij toenmalig burgemeester Koen. Onze lijn is daarbij glashelder; of de eigenaar knapt het op of de gemeente op zijn kosten. Die oplossing zullen wij als VVD inbrengen. Er zijn helaas ingewikkelde juridische procedures nodig om uiteindelijk af te dwingen dat dit rijksmonument wordt opgeknapt. Het zou de eigenaar sieren als hij zelf in de Raad zich zou komen verantwoorden voor het verval bij het door de VVD aangevraagde debat.

Nieuwe manifestaties proberen tegen te gaan
Naast de eigenaar is ook het kraken een probleem. De VVD vraagt zich af of de krakers het pand niet verder hebben laten verloederen en echt hebben opgeknapt zoals eerder beweerd. Zover kan niet helder gemaakt wat is opgeknapt. Het vraagt om specifieke expertise om een dergelijk bijzonder monument serieus op te knappen.

Ook komen grote groepen activisten uit binnen- en buitenland niet zomaar terecht in Wassenaar-Zuid. Cellen en netwerken van krakers en activisten vinden elkaar en de VVD wil dat wordt voorkomen dat Ivicke een uitvalsbasis wordt voor actiegroepen met welk strijddoel dan ook. Het inzetten van goedwillende politieagenten, de ME of helikopters boven Ivicke kost de samenleving veel belastinggeld dat beter besteed had kunnen worden. De VVD hoopt dat alle wegen worden bewandeld om toekomstige manifestaties op Ivicke tegen te gaan. Daarnaast is het onacceptabel dat –ook noem je jezelf anarchist- de gemeente niet inlicht of een vergunning aanvraagt voor een dergelijke manifestatie.

Stop met het vergoelijken van kraken
Natuurlijk blijven sommige linkse oud-politici of de PvdA de aandacht van kraken afhouden. Er is niets romantisch aan het inbreken in andermans gebouwen. Gelukkig werken VVD en CDA landelijk samen aan een initiatiefwet om kraken verder tegen te gaan. Het zou andere politieke partij sieren niet langer te zwartepieten over wie wat heeft gedaan, maar zich nu druk te maken over oplossing. De VVD werkt daarbij graag samen; aan het aanpakken van de pandeigenaar en het tegengaan van kraken en verdere manifestaties.