donderdag 25 februari 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Verdriet om verkeer door Wassenaar

Als er iets is wat bij velen leeft dan is dat wel de ellende van het verkeer in Wassenaar. Het college laat weinig merken dat ze met oplossingen bezig is, waardoor buurtverenigingen en anderen steeds actiever om aandacht vragen. Hulde.

Het verkeer in en bij Wassenaar geeft veel overlast. Rijksdorp en het Rozenplein staan vast en het is gewoon druk.
Veel verlies aan tijd. Maar ook veiligheid op straat, het lawaai, veel fijnstof en ander ongemak maken het onacceptabel.

De afgelopen jaren heeft HartvoorWassenaar onderzoek gedaan naar de verkeersproblematiek van Wassenaar. Belangrijke punten:

• De N44 is ten westen van Leiden voor noord-zuid de enige optie.
• De capaciteit van de N44 is berekend op 70.000 autobewegingen per dag voor doorstroming zonder vertraging. Nu al ruim 80.000 auto's, waardoor ernstige vertraging (15-20 minuten) ontstaat.
• Als je dicht bij Wassenaar woont (Katwijk,Noordwijk,Scheveningen,DenHaag), dan kies je voor de weg die de minste reistijd kost. Door Wassenaar heen rijden is sneller dan naar en over de N44. Het verklaart het enorme sluipverkeer.
• De bebouwing van Valkenburg leidt weer tot verdere verhoging van de verkeersdruk (20.000 autobewegingen per dag door Valkenburg). Verkeer door Wassenaar neemt verder toe.
• Het ministerie van Verkeer en Infrastructuur geeft de N44 geen hoge prioriteit. "Het is een Wassenaars probleem". Men ziet het verkeer door Wassenaar als extra capaciteit voor de N44.
• Ondertunneling staat op geen enkel prioriteitenlijstje. Praktisch betekent het dat een ondertunneling niet voor 2040 zal beginnen.

Op korte termijn is de hoogste prioriteit voor HartvoorWassenaar het zodanig inrichten van Wassenaar dat verkeer van buiten (veel) meer tijd nodig heeft om door Wassenaar te rijden. Men kiest dan weer voor de N44 in plaats van door Wassenaar.
De tweede prioriteit is om het gebruik van de N44 te beperken tot 70.000 bewegingen per dag. De doorstroomtijd van de N44 wordt dan veel beter.

Er zijn mogelijkheden om dit te doen: maximum snelheid van 50km/u, en geen vrachtwagens. Maar ook, meer verkeer over de A4 in plaats van over de N44.

Maar wat vooral nodig is, is een stevig college van Burgemeester en Wethouders die staan voor de Wassenaarse zaak. Er hoge prioriteit aangeven. En die zich niet door de provincie, een ministerie of grote gemeentes van tafel laten blazen. Vriendelijk, maar wel iets voor elkaar kunnen krijgen. Want anders blijft het een Wassenaars probleem.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide, voor een mooi dorp in balans.