maandag 26 september 2022

P Politiek

VVD Krokodillentranen om huize Ivicke

De afgelopen week was er nogal wat commotie omtrent een manifestatie van demonstranten (No border camp) tegen het asielbeleid. Plaats van protest waren de gebouwen van TNO en de NAVO in Den Haag. Daarbij werden arrestaties verricht vanwege het betreden van verboden terrein en vanwege vernielingen. De uitvalsbasis van deze demonstranten was huize Ivicke in Wassenaar waar zich verder gedurende het weekend geen problemen hebben voorgedaan. De Wassenaarse VVD roerde flink de trom, De VVD fractievoorzitter: ‘het moet nu echt afgelopen moet zijn met de verkrotting van huize Ivicke en de manifestatie is echt de druppel die de emmer doet vollopen’.

PvdA raadslid Jan van Noort “De VVD koppelt de manifestatie in Den Haag aan de problematiek van het verkrotten van huize Ivicke, maar de eigenaar is de schuldige van de verkrotting, niet de krakers. De problematiek rondom huize Ivicke speelt al geruime tijd en iedereen kan zien dat het pand stilaan verder verkrot. Kennelijk is een uit de hand gelopen manifestatie in Den Haag voor de VVD nu om spierballentaal te bezigen en het eigen college aan de tand te voelen”.

Het wordt inmiddels een patroon van deze coalitie, eerst een puinhoop creëren en dan met veel bombarie zeggen de ontstane situatie te redden. Museum Voorlinden, de herbestrating van de Storm van ’s-Gravenzandeweg en nu dus ook bij huize Ivicke”. De PvdA is vanzelfsprekend ook van mening dat de verdere verkrotting van huize Ivicke een halt toe moet worden geroepen. Bestuursdwang is het enige middel waar de eigenaar kennelijk naar luistert. Dan is er bestuurlijke lef voor nodig om dat in te zetten. Dat het zo snel mogelijk moet gebeuren is evident. Daarvoor is wat betreft de PvdA, zoals de VVD dat aankondigt, het aanspreken van het College na de zomer weer rijkelijk laat.