donderdag 08 december 2022

P Politiek

CDA zet zich 100% in voor Wassenaar

Het CDA is misschien wel de meest lokale partij van Wassenaar. Onze partijslogan is niet voor niets: WASSENAARDERS SAMEN. Dat doen we in de politiek met onze coalitiepartners en waar mogelijk met constructieve oppositiepartijen in de gemeenteraad. En buiten de politiek gaan we graag en vaak als fractie en bestuur van de afdeling op werkbezoek bij instellingen en groepen burgers. Het CDA is geen partij van onruststokers of splitsers. We zijn veel meer een partij van verbinders.

Blij met de positieve raad
CDA-fractievoorzitter Ronald Everard heeft zich de afgelopen periode in de gemeenteraad best geërgerd aan de toon in sommige debatten en de opstelling van enkele collega-fractievoorzitters. “In de Paauw zijn enkele raadsleden bijna overal tegen. Er lijkt soms wel weer een nieuwe tegenpartij in de raad te zitten. Heel zelden is er iets goed. Voor mij is het totaal niet passend bij de feitelijke politieke situatie in Wassenaar. Het overgrote deel van de gemeenteraad bestaat gelukkig uit raadsleden die zich veel positiever opstellen, passend bij ons schitterende dorp en dorpsgenoten.”

Financieel zwaar weer op komst
Wassenaar krijgt het net als heel veel andere gemeenten financieel zwaar. Dat heeft te maken met ontwikkelingen die overal spelen. Overschrijdingen op de jeugdzorg en uitgaven van het rijk die achterblijven. Dat werkt door in een verlaging van de beschikbare middelen voor het gemeentefonds. Verder speelt ook de hogere stijging van de lonen voor de gemeenteambtenaren. In Wassenaar spelen nog extra zaken op het gebied van achterstallig onderhoud. In de begroting voor 2020 zullen maatregelen genomen worden om deze tegenvallers verantwoord te kunnen opvangen. Dat zal gaan om een mix van bezuinigingen, extra inkomsten en mogelijk andere voorstellen. Dat zal nog een flinke puzzel worden voor college en complete gemeenteraad! Goed om daar na het zomerreces verder met elkaar over te spreken. Nu eerst lekker van het zomerreces genieten.

Meer weten over het CDA-Wassenaar, de CDA-raadsfractie, onze standpunten of lid worden, kijk op www.cdawassenaar.nl

Een site met o.a. nieuws, achtergronden, meningen, ideeën voor, door en over Wassenaarders