woensdag 30 september 2020

P Politiek

Internationaal onderwijs houdt Wassenaar aantrekkelijk: VVD Wassenaar ondersteunt ambitie Rijnlands Lyceum

Regionaal is de behoefte aan internationaal georiënteerd voorgezet onderwijs (IGVO) groter dan ooit. Het aantal kinderen dat Voortgezet Onderwijs (VO) het liefst Engelstalig wil volgen stijgt naar verwachting nog verder.

Internationaal en tweetalig
Het Rijnlands Lyceum Wassenaar (RLW) is één van de zes scholen van Stichting Rijnlands Lyceum. De scholen in Wassenaar en Oegstgeest bieden al vele jaren tweetalig onderwijs aan, wat de kans op een vervolgopleiding in het buitenland sterk vergroot. In Oegstgeest is hiernaast een sectie IGVO ingericht, waar dus alle lesstof in het Engels wordt gedoceerd. Komend schooljaar gaat ook in Wassenaar een IGVO sectie van start. De IGVO scholieren zijn kinderen van buitenlandse ex-pats, van teruggekomen Nederlandse ex-pats en van Nederlandse kinderen met een ouder met een buitenlands paspoort.

Wat brengt het Wassenaar?
Wassenaar heeft al sinds jaar en dag een groot aantal ex-pats onder haar inwoners. Dat geeft ons dorp het unieke internationale profiel. Niet alle IGVO leerlingen komen in Wassenaar wonen, maar de gezinnen gaan wel een deel van hun inkomen in Wassenaar spenderen. Op het RLW loopt het IGVO programma door het normale VO heen. Zo krijgen de 800 leerlingen op het Rijnlands dagelijks een meer internationaal georiënteerde opleiding. Het RLW verwacht met 40 IVGO leerlingen te starten in een 1ste klas. Dat worden er 360 in 2025. Het IGVO programma van klas 5 en 6 wordt voor alle leerlingen opengesteld. VVD-raadslid Willemijn Weekhout is hier erg enthousiast over: "Het is een verrijking voor onze kinderen om interactie met buitenlandse kinderen te hebben. Op het schoolplein en bij activiteiten, maar ook in het dorp en op sportclubs."

Kost het Wassenaar geld?
Gemeentes zijn verplicht huisvesting voor scholen te faciliteren. Daarvoor ontvangen ze per leerling een bedrag uit het Gemeentefonds. Dat lijkt simpel, maar in de praktijk zijn dit complexe berekeningen. Raadslid Iwein Borm heeft het gedetailleerd doorgerekend: "In een positief scenario is het extra geld uit het Gemeentefonds ruim toereikend om de lasten van huisvesting te bekostigen. In een negatief scenario kost het € 10.000,- per jaar. Wij vinden dat bedrag en het risico verantwoord."

Meedenken en meebeslissen over Wassenaar en de koers van de VVD? Word lid van het Wassenaarse netwerk! Kijk op www.vvd.nl of op Facebook VVD Wassenaar.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief