zaterdag 04 juli 2020

A Algemeen

Wassenaar trakteert politiek Zuid-Holland op 'A44/N44-taart'

De Wassenaarse wethouder Caroline Klaver-Bouman van verkeer heeft donderdag 11 juli op het provinciehuis van Zuid-Holland een taart laten bezorgen, met hierop een afbeelding van het kruispunt Rozenplein.

Het college van B&W Wassenaar vestigt hiermee op een ludieke manier de aandacht op het belang van een betere verkeersdoorstroming op de A44/N44 en de leefbaarheid van Wassenaar. Op dit moment zijn er onderhandelingsgesprekken voor een nieuwe coalitie onder leiding van formateur Jon Hermans-Vloedbeld.

De fracties van de deelnemende partijen VVD, CU-SGP, Groen Links, PvdA en het CDA onderhandelen over een nieuw coalitieakkoord. Wethouder Caroline Klaver: "Provincie Zuid-Holland wil de best bereikbare provincie zijn van Nederland! Om die reden willen wij er voor pleiten om tijdens de onderhandelingen het belang van een goede doorstroming en leefbaarheid van de A44/N44 mee te nemen en op te nemen in een nieuw te vormen coalitieakkoord."

Betere doorstroming en leefbaarheid
In een begeleidende brief onderschrijft het college van Wassenaar het belang van een passage in het nieuwe coalitieakkoord over een betere doorstroming van de A44/N44. Al enkele jaren is Wassenaar gemeente op zoek naar een manier om de doorstroming en leefbaarheid van de A44/N44 te verbeteren. Dagelijks rijden er 60.000 voertuigen die de A44/N44 passeren. Een aanzienlijk deel van het verkeer tussen Amsterdam en Den Haag rijdt elke werkdag door de gemeente heen en brengt veel overlast met zich mee. De verkeershinder bestaat uit een slechte doorstroming met veel opstoppingen, veel sluipverkeer, hinderlijke verkeerslichten, geluidsoverlast en ongezonde lucht voor de bewoners langs de A44/N44. Een oplossing biedt daarnaast een kans om de landgoederen beter met elkaar te verbinden en het groene karakter net buiten de grens met de gemeente Den Haag te vergroten. Dit zorgt voor een impuls aan de leefbaarheid van de regio en het economisch vestigingsklimaat.

Wethouder Caroline Klaver vraagt aandacht voor het belang van de verkeersdoorstroming met een speciale taart van het kruispunt Rozenplein. (Foto: gemeente Wassenaar) 

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief