zaterdag 16 januari 2021

A Algemeen

Wassenaar eert haar veteranen (+ foto rapportage)

Daags voor de landelijke Veteranendag zal plaatsvinden in Den Haag, eert de gemeente Wassenaar haar veteranen.
De ruim 60 veteranen werden op donderdag 27 juni ontvangen in de Warenar met een kopje koffie en een gebakje.

Na de ontvangst opende burgemeester Koen de bijeenkomst en werd er een lezing met beelden gehouden door Peter Versteeg over het vliegtuig de Catalina, dat vooral dienst deed in Nederlands Indië.

Een groot misverstand is altijd, dat veteranen alleen oudere mensen zouden zijn. Dat is niet zo. Iedereen, die in opdracht van defensie is uitgezonden naar oorlogsgebieden is veteraan. Zo zijn er veteranen, die in Indonesië en Nieuw-Guinea hebben gediend en gestreden, maar zijn er ook veteranen, die op vredesmissie in Libanon of Bosnië zijn geweest.
Iedere veteraan heeft zijn eigen verhaal. Zo zijn er de getraumatiseerde militairen, die naar Libanon op vredesmissie werden gestuurd en indrukwekkende verhalen van militairen die dienden in de overzeese rijksdelen.
De middag werd afgesloten met de traditionele foto en een gezellige borrel.

Bij de borrel komen de verhalen echt los.
Piet Ruigrok , één van de meest actieve veteranen in Wassenaar deelde zijn verhalen met zijn kameraden.
Maarten Reder verteld, dat hij jaren dienst had gedaan in Nederlands Indië en Nieuw-Guinea. “Toen ik na jaren aankwam op Schiphol stond alleen mijn vader daar. Geen ballonnen, geen toeters, niks. Ik moest mijn vader zelf nog om 3 gulden vragen voor de bus. Je moest het gewoon maar zelf uitzoeken.”

Henk Harsveld vertelde, dat hij in de Oost op vele bekende schepen dienst had gedaan als eerste machinist. “Mijn moeder moest, toen ik na jaren weer eens thuiskwam met de Karel Doorman, 3 uur langer wachten, dan de anderen, omdat ik de machinekamer niet uit mocht. Zo ging dat in die tijd.”

De tijden veranderen, maar de inspanningen, die deze mannen en vrouwen in dienst van hun vaderland doen en deden blijven onverminderd groot.
Het is dan ook heel terecht, dat deze mensen ieder jaar weer worden geëerd. Allen verdienen onze waardering en onze dank.

veteranendag 3

veteranendag 4

veteranendag 5

veteranendag 6

veteranendag 7

veteranendag 8

veteranendag 9

veteranendag 10

veteranendag 11

veteranendag 12 Cropped

veteranendag 14

veteranendag 15

veteranendag 16