maandag 06 december 2021

P Politiek

Welkom Burgemeester, samen voor Wassenaar!

Sinds het aantreden van het nieuwe College en een nieuwe Raad vorig jaar is er hard gewerkt om de bestuurskracht te verbeteren en een positieve lijn in te zetten voor ons dorp. Hoewel er nog grote uitdagingen liggen, was er voldoende vertrouwen om –na twee en half jaar waarnemende burgemeesters- toe te werken naar een vaste ‘echte’ burgemeester bij de provincie.

Dat is goed nieuws! Wassenaar verdient een burgemeester die hier woont en gecommitteerd is voor langere tijd om ons dorp verder te helpen. Met een nieuwe burgemeester wordt een belangrijke verkiezingsbelofte, een zelfstandig en verantwoordelijk Wassenaar voor alle Wassenaarders, ingelost. Niet door te stukjes te schrijven in de krant, maar vooral door te doen. Ook de Commissaris van de Koning, Jaap Smit, heeft helder aangegeven dat Wassenaar zelfstandig verder kan als het dorp bestuurd wordt zonder gedoe.

Vorige week was het zover zoals u waarschijnlijk niet is ontgaan. Leendert de Lange is voorgedragen als nieuwe burgemeester door de gemeenteraad. Met Leendert krijgen wij een betrokken en energieke burgemeester, een vertrouwd gezicht en een ervaren bestuurder binnen Wassenaar en Leidse en Haagse regio. Met zijn netwerk in de regio verwachten wij dat hij bijdraagt aan Wassenaar als verantwoorde partner in een steeds drukker wordende regio. Om samen te werken aan bijvoorbeeld de verkeersproblemen rond de N44 op te lossen.

Wassenaar moet vooral bestuurd worden. Dat is wat de provincie en vooral alle Wassenaarders mogen verwachten. Als grootste lokale en liberale partij van Wassenaar gaan wij natuurlijk altijd voor een gemeente die stimuleert, maatschappelijke problemen oplost en de beste dienstverlening tegen de laagst mogelijke lasten levert. Het vorige jaar afgesloten coalitieakkoord biedt daarvoor de goede basis. Daar willen wij de komende jaren verder aan bouwen. Wij kijken uit naar de komst van de nieuwe burgemeester. Om samen met hem verder te werken voor Wassenaar.

deLange vvd