dinsdag 22 juni 2021

A Algemeen

Huidige rijrichting Johan de Wittstraat heeft voorkeur

De gemeenteraad heeft in 2015 het Centrum Verkeerplan Wassenaar vastgesteld. Een van de hierin opgenomen maatregelen was het invoeren van éénrichtingsverkeer in de Johan de Wittstraat, waarbij gekozen is voor de rijrichting vanaf de Van Zuylen van Nijeveltstraat richting Lange Kerkdam op voorspraak van de brandweer. De invoering is gecombineerd met een herinrichting van de Johan de Wittstraat waarbij onder andere de rijbaan is versmald om (te) hard rijden te ontmoedigen. Het éénrichtingsverkeer is in mei 2017 ingegaan.

Vanwege klachten over een verminderde bereikbaarheid van het centrum en omzetdaling van ondernemers, is begin 2018 besloten de rijrichting tijdelijk om te draaien en op basis van de uitkomsten van een evaluatie van beide rijrichtingen, een definitieve keuze te maken. Inmiddels heeft de evaluatie plaatsgevonden. Hier uit blijkt dat de huidige rijrichting een lichte voorkeur heeft onder de respondenten van de enquête.

Onderzoek
Het onderzoek bestond uit vier onderdelen:

- Verkeerstellingen op de Johan de Wittstraat en omliggende wegen;
- Passantentellingen centrum om effect op centrumbezoek te meten;
- Enquête onder omwonenden, overige inwoners van Wassenaar en mensen van buiten Wassenaar.
- Advies van de politie Wassenaar

Wethouder Caroline Klaver-Bouman (Economie en Verkeer): ‘Gelet op het advies van de politie, de lichte voorkeur onder de respondenten en het feit dat er met de huidige rijrichting minder klachten zijn van ondernemers uit het centrum, hebben we besloten om de huidige rijrichting te handhaven. Het was een lastige keuze maar hiermee doen we het meest recht aan de uitkomsten van de evaluatie. Bijkomend voordeel hiervan is de verminderde druk op het omliggende (hoofd)wegennet. De verkeersstromen op de van Hogendorpstraat en in Jeruzalem worden verder bekeken in een apart traject als onderdeel van het inrichtingsplan van het Beeldkwaliteitsplan Centrum.’

Verkeersbesluit
Om de huidige rijrichting officieel te maken, moet er een definitief verkeersbesluit genomen worden. Als aanvullende maatregel gaat de gemeente op de Johan de Wittstraat door middel van witte belijning zogenaamde fietssuggestiestroken aanbrengen. Dit zorgt ervoor dat fietsers voldoende ruimte krijgen van het autoverkeer.

Toevoeging redactie: Hier zijn de informatiebrief en het bijbehorende rapport te vinden.