maandag 10 mei 2021

A Algemeen

Buurttuin Dokter Duetzlaan feestelijk geopend

De argeloze passant die op woensdag 29 mei het bruggetje achter de Dokter Duetzlaan nummers 23 en 25 wilde passeren, zal verbaasd opgekeken hebben. Vanwaar die twee vlaggen, die statafels, die vrolijke bloembakken, die geluidsinstallatie en die grote vlag van “Fonds 1818” aan de brugleuning? Welnu, het was inmiddels hoog tijd geworden om de buurttuin, het resultaat van een burgerinitiatief, officieel te openen.

De initiatiefgroep had alle betrokkenen en de buurtbewoners uitgenodigd voor dit evenement. En ze waren gekomen! Te weten: de wethouders De Ridder en Wassenaar, de wijkploeg van de afdeling groenvoorziening van Werkgemeenschap Duivenvoorde o.l.v. de heer Thomas van de Klink, de projectmanager Ralph Pitlo, de heer Doorn (voormalig wethouder), de firma’s Van der Holst en Roodenburg.

Terug in de tijd
In 1982 zijn in het plantsoen tussen de Dokter Duetzlaan en het Kloosterland vele dennetjes geplant. Daarnaast verrezen er diverse speeltoestellen en was er veel groenblijvende, niet bloeiende, beplanting. Tussen toen en 2018 zijn de speeltoestellen verdwenen, zijn de dennen uitgegroeid tot boven de huizen uitstekende reuzen en is de beplanting verworden tot een groene, niet te onderhouden chaos, overwoekerd door klimop, brandnetels en bramen. Het gevolg laat zich raden: geen licht op de grond, vele huizen permanent in het donker, geen sociale controle mogelijk, een gevoel van onveiligheid, overlast door hondenpoep en zwerfvuil. Hier moest wel iets gebeuren!

4 jaar geleden
De bovengenoemde initiatiefgroep heeft, nu vier jaar geleden, de handschoen opgepakt en is het gesprek aangegaan met de gemeente. Uitgangspunt was om de doorgegroeide dennen te verwijderen en te vervangen door bloeiende lager blijvende loofbomen. Het groen moest vervangen worden door bloeiende beplanting, die door de bewoners zelf onderhouden kon gaan worden. Dus renovatie en sociale interactie tegelijkertijd!
Na een stroef begin werd onder leiding van toenmalig wethouder de heer Doorn het project vlot getrokken en in het voorjaar van 2018 was daar opeens een prachtig plan, ontworpen door een tuinarchitect in opdracht van de gemeente. Hulde!

1 oktober 2018
De firma Van der Holst heeft op twee na alle bomen gerooid en het terrein geschikt gemaakt voor de verdere ontwikkeling. Opeens licht in de tuinen en vochtproblemen behoorden tot het verleden. In november jl. was er onder leiding van Ralph Pitlo en de wijkploeg een (koude) plantdag: de buurtbewoners en wijkploeg hebben gezamenlijk 3000 plantjes in de aarde gezet; op tijd voor de winter zou invallen. In het voorjaar zijn de diverse bomen, uitgezocht op voor bijen, vlinders en andere insecten aantrekkelijke bloesem, geplant. Het project begon vorm te krijgen.
Betrokkenheid
Voor de openingsdatum van 29 mei zijn er al drie buurtwerkdagen geweest, waarbij er ijverig gewerkt is om de diverse percelen onkruidvrij te krijgen en te houden. Heel belangrijk is de prettige samenwerking tussen de buurtbewoners, de gemeente en de wijkploeg op het gebied van communicatie en betrokkenheid.

Fonds 1818
Dit grote project voorzag ook nog in een tweede fase, die financieel mogelijk is gemaakt door “Fonds 1818”: het recht trekken van de looppaden en het verder ontwikkelen van de oevers van de watergang en centrale vijver. Ook het plaatsen van een hekje naast Dokter Duetzlaan 1, dat de toegang voor uitsluitend wandelaars mogelijk maakt, hoort hierbij. Op deze wijze is de buurttuin aantrekkelijk wandelgebied voor jong en oud, voor mensen die goed en minder goed ter been zijn. Dit burgerinitiatief paste wonderwel in het project “Verbeter je buurt!” van “Fonds 1818”.

De opening
Beide wethouders hebben na het openingswoord van de initiatiefgroep gesproken over de functie van groen in de wijk, over de nieuwe aanpak van het onderhoud in samenwerking met bewoners, over burgerparticipatie, over het sociale aspect en veiligheid in de buurten, toegankelijkheid voor mensen met beperkingen en over het belang van een open communicatie tussen bewoners en gemeente.

Na de officiële openingshandeling door beide wethouders en de uitreiking van cadeautjes namens de bewoners aan diverse aanwezigen was het nog ruim een uur gezellig op en rond de brug, onder het genot van hapjes en drankjes.

buurttuin duetzlaan 2