zondag 17 oktober 2021

P Politiek

CDA stelt grenzen bij Voorlinden

De CDA zet zich ook in de Paauw in om met de Wassenaarders Samen tot een beter, sterker en mooier Wassenaar te komen. Dat doen we graag samen met allerlei verenigingen, instellingen, bedrijven, clubs en bewoners. Onze partijslogan is niet voor niets: WASSEAARDERS SAMEN. Wij willen de museumeigenaar van Voorlinden nog een keer een kans geven om zijn parkeerprobleem op te lossen. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard ziet het als volgt: “Wij zijn permanent op zoek naar het beste voor de WASSENAARDERS SAMEN in de politiek en erbuiten. Samen komen tot de beste oplossingen vinden wij als CDA belangrijk. Wij zij geen partij van ruziemakers of van het conflictmodel. Mediation zit in onze genen.”

Lastig dossier Voorlinden
Samen met de buurtvereniging, de museum eigenaar en de gemeente proberen te komen tot de beste oplossing. CDA-fractiewoordvoerder Rene Beerepoot ziet het als volgt: “Het is 2 minuten voor twaalf, het museum moet nu gaan bewegen en tot een oplossing komen. Dat nieuwe voorstel zal dan op instemming moeten kunnen rekenen van de buurt en de gemeente. Gaat het museum nu niet bewegen en is er geen zicht op een oplossing op 1 december a.s., dan gaan we alsnog voor 100% handhaving.”

Leefbaarheid in de buurt centraal
Voor het CDA staat leefbaarheid van de buurt voorop. Het is een schitterend museum en een nieuwe parel voor Wassenaar. Gelijktijdig is er een groot parkeerprobleem in een natuur- en waterwingebied dat moet worden opgelost, zonder dat dit tot overlast van de buurt gaat leiden. Het CDA betreurt het dat er in de afgelopen jaren niet is bewogen door Museum Voorlinden. Onbegrijpelijk gezien het feit dat de museumeigenaar zelf woonachtig is in de buurt. Zo stelt hij al jaren een deel van zijn verzameling tentoon in zijn beeldentuin, waar de buurt ook geen problemen over maakt. Met het museum kan hij zijn gehele collectie voor heel Nederland ontsluiten. Dat is een mooi gegeven, maar gezien de komst van het museum in een bestaande rustige woonbuurt zou een zekere bescheidenheid qua museum footprint hem sieren.

Voorkomen beter dan handhaven
De mogelijkheid van jarenlange juridische procedures kun je daarmee ook voorkomen.
Daarom heeft het CDA samen met de andere coalitiepartijen VVD, LW! en D66 een motie ondersteund. Partijen krijgen tot 1 december 2019 de tijd om er samen uit te komen, meer respijt zit er niet in.

Meer weten van het CDA of lid worden? Kijk op www.cdawassenaar.nl