vrijdag 20 september 2019

P Politiek

Raadsvergadering: Parkeerplaats Voorlinden ligt er voorlopig nog wel even

De raadsvergadering van dinsdag 21 mei leek qua agenda een kwestie van minuten te gaan worden. Toch werd het nog iets spannender, omdat de coalitie met een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ kwam, bij monde van Dhr. Bloemendaal (D66). Een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ is een motie die losstaat van agendapunten, maar ingegeven is door de actualiteit van de dag. Deze actualiteit betreft dit maal landgoed Voorlinden.

Op landgoed Voorlinden ligt inmiddels al bijna 3 jaar een illegaal parkeerterrein. Hier is vanuit de gemeente geen vergunning voor gegeven en ook niet vanuit andere instanties die hierover beslissen in dit natura2000- en waterwingebied. Dhr. Caldenborgh claimt dat hij hier een mondeling akkoord van toenmalig burgemeester Hoekema voor had. Deze claim is noch verifieerbaar, noch voldoende juridische grond voor de aanleg van een parkeerterrein. In juli 2018 is er dan ook een raadsbreed gesteunde motie aangenomen waarin het college werd gemaand eindelijk te gaan handhaven. Alle al dan niet ondernomen pogingen om tot alternatief of legalisering te komen hadden nergens toe geleid. Er was (en is) geen concrete oplossing voorhanden. Desalniettemin had noch de gemeente, noch de provincie, noch de omgevingsdienst tot dan toe een handhavingstraject gestart.

Vorige maand heeft Gemeente Wassenaar uiteindelijk een ‘last onder dwangsom’ opgelegd aan het museum. Een last onder dwangsom is een zogenaamde herstelsanctie. Dat houdt in dat de sanctie is gericht op het beëindigen van een bepaalde overtreding en de rechtmatige situatie te herstellen; in dit geval dus een illegale parkeerplaats. Binnen 3 weken na dagtekening van 11 april moest de parkeerplaats weg, anders zou er betaald moeten worden.

In de commissievergadering Fysieke Leefomgeving van dinsdag 7 mei gooide Dhr. Bloemendaal al een proefballonnetje op om in het handhavingstraject niet door pakken. Zijn conclusie was dat het sluiten van het parkeerterrein onacceptabele parkeeroverlast in de buurt zou opleveren. De wethouder gaf in deze commissievergadering aan dat de termijn van de last onder dwangsom sowieso verlengd zou worden tot juni, omdat het museum beloofd had in juni met een alternatief plan te komen voor de parkeerplaats. Dit maal echt.

Dhr. Bloemendaal voelde zich in de commissievergadering blijkbaar voldoende gesteund om samen met de 4 coalitiepartijen deze raadsvergadering een motie in te dienen. Deze motie draagt het college op het museum uitstel te verlenen tot december, om in goed overleg tussen museum, gemeente en bewoners (eventueel met behulp van een mediator) tot een oplossing te komen. In december zou er dan een ‘gunbaar’ alternatiefplan moeten zijn; een alternatief dat kans maakt op een vergunning. Dit is in de afgelopen 2 jaar en 9 maanden nog niet gelukt, wellicht nu wel. 

De raadsvergadering geeft een goed beeld hoe framing werkt. De conclusie van de motie is uiteindelijk simpel: Voorlinden mag zijn parkeerplaats in ieder geval tot december laten liggen zonder dat de gemeente ingrijpt. Of dit nu een kwestie is van niet handhaven (volgens de oppositie) of van wel handhaven (volgens de coalitie) was de kern van de discussie. De lachende 3e is het museum, die kan in september het 3-jarig bestaan van de parkeerplaats vieren. De kans dat de 4e verjaardag ook nog gevierd kan worden is groot. 

Dhr. Beerenpoot (CDA) kreeg de lachers op zijn hand door direct na behandeling van de motie vragen te stellen over handhaving met betrekking tot landhuis Ivicke. Het is te hopen dat dat traject beter opgepakt gaat worden. Wordt vervolgd.

 

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief