maandag 06 december 2021

N Nieuws

Club van Honderd Blauw-Zwart deelt weer uit

Tijdens de j.l. donderdag 18 april gehouden algemene ledenvergadering van de Club van Honderd van Blauw-Zwart werd een besluit genomen over de besteding van het batig saldo over het verenigingsjaar 2018-2019 van bijna € 8.900.

De hoofdmoot van dit bedrag (€ 4.000) zal worden aangewend om de 80 jeugdleiders te voorzien van nieuwe jassen en trainingspakken. Daarnaast zijn er bijdragen gereserveerd voor het internationale toernooi voor de Jongens onder 15, het Veteranentoernooi, de PubQuiz, buitenmeubilair en de noodzakelijke vervanging van het hekwerk van de tribune.

Deze mooie giften zijn het resultaat van de contributie van € 50, die de leden betalen. Voorzitter Hans Lagerberg riep op om actie te ondernemen om het ledental van 189 weer boven de 200 te brengen.
Penningmeester Herman de Bruijn, wiens jaarstukken door de vergadering werden goedgekeurd, liet de vergadering weten dat de Club van Honderd vanaf de oprichting in 1975 in totaal bijna € 343.000 aan Blauw-Zwart heeft geschonken.

Bij monde van Marco van Brecht en Otto Leget werd de Club van Honderd namens het Blauw-Zwart bestuur hartelijk bedankt voor deze nieuwe giften en de penningmeester gefeliciteerd met zijn herbenoeming. Met een drankje op het terras werd na de sluiting van de vergadering genoten van door Keurslagerij Groeneveld beschikbaar gestelde hapjes.