dinsdag 30 november 2021

E Events

Vieringen rondom Pasen bij NPB

Rondom Pasen zijn er verschillende diensten georganiseerd door Vrijzinnigen NPB Wassenaar aan de Lange Kerkdam 46.

Witte Donderdag 18 april, avondmaalsviering
Aanvang 19.30 uur.

In een kleine, intieme dienst vieren we met elkaar het avondmaal. We gedenken de laatste maaltijd die Jezus met zijn vrienden hield, vieren de gemeenschap en bidden dat het donker van Goede Vrijdag gevolgd zal worden door het licht van Pasen. De dienst wordt geleid door ds. Frans Fockema Andreae, Jaap Schothorst bespeelt het orgel.

Goede Vrijdag, vrijdag 19 april, Matthäus Passion
Aanvang 19.30 uur

Zelfs atheïsten gaan geloven bij het horen van Bachs Matthäus Passion
(in het Nederlands!)

Jan Rot hertaalde ‘het grootste meesterwerk van de Westerse beschaving’, de Matthäus Passion van J.S. Bach, en verving het zeventiende-eeuws barokchristelijk gedachtegoed door een eigentijdse kijk op het lijden van de historische figuur Jezus. Het verhaal van mens tot mens, zonder onderscheid tussen gelovigen en niet-gelovigen. Over zinloos geweld, desinteresse, vooringenomenheid, angst, afkeer en leedvermaak tegenover een zuiver hart vol liefde en hoge idealen.
In de woorden van Jan Rot vertellen een aantal sprekers het verhaal, ondersteund door beelden van kunst van alle tijden. Een gelegenheidskwartet zingt de koralen, waarvan de tekst voor iedereen beschikbaar zal zijn.
Onlangs zei Marc Albrecht* in een interview in Trouw: “In de Matthäus vind ik een spiritualiteit die ik zoek.” De muziek raakt ons diep; misschien zelfs nóg dieper als de tekst in onze eigen taal klinkt en er aan het verhaal en de emoties die het oproept niet te ontkomen valt.

*Marc Albrecht is chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest en De Nationale Opera.

sopraan: Karin Vogelaar
alt: Hilke Smaling
tenor: Paul
bas: André Nolden

Pasen, zondag 21 april, Paasviering
Aanvang 10.30u

In een feestelijk versierde kerk, met een paasontbijt op tafel, vieren wij samen Pasen.
Dit jaar, op deze bijzondere datum, staat de paaslach centraal.
De dienst wordt geleid door ds. Marthe de Vries, Hero de Boer is de organist. Het NPB-koor onder leiding van Marie-Anne Kalff zal haar medewerking verlenen.
De kinderen kunnen tijdens de dienst paaseieren zoeken.
Iedereen is van harte welkom!