maandag 28 september 2020

P Politiek

Goede gezondheidszorg blijft in Wassenaar

Wassenaar - Goede gezondheidszorg blijft in Wassenaar


Dat is toch wat iedereen wil. Als je een arts nodig hebt, dan wil je die zo dichtbij mogelijk kunnen bezoeken. Afgelopen donderdag vond in de Warenar een bijeenkomst plaats over de sluiting van Bronovo. Eraan voorafgaand was er een bijeenkomst voor raads- & commissieleden in het Gezondheidscentrum. We werden bijgepraat over de sluiting van Bronovo en wat dit inhoudt voor de Wassenaarders. Namens de VVD-fractie bezochten Yvonne van de Velde, Willemijn Weekhout en Monique van Deursen deze voorbespreking.

VVD kijkt naar gevolgen en verbeteringen

Voor de VVD is het met name van belang om inzicht te krijgen in de gevolgen voor het Gezondheidscentrum. De VVD vindt het van groot belang dat het Gezondheidscentrum niet alleen voor Wassenaar behouden blijft, maar dat er in de toekomst ook meer medisch-specialistische zorg geboden wordt.
Een van de specialisten gaf uitleg over een nieuwe manier van samenwerking tussen specialisten en huisartsen, waarbij gezamenlijk, ín het Gezondheidsentrum, spreekuur gevoerd gaat worden. Op deze manier hoeven patiënten met klachten waarvoor het advies van een specialist nodig is niet altijd doorgestuurd te worden naar een ziekenhuis.

Continuiteit staat vast

We werden uitgebreid geïnformeerd over de huidige gang van zaken in het Gezondheidscentrum en de toekomst. Het werd snel duidelijk dat het voortbestaan van het Gezondheidscentrum niet in het geding is. Bij deze bijeenkomst waren de huisartsen en specialisten van het gezondheidscentrum goed vertegenwoordigd. Ook de voorzitter van de raad van bestuur van MCH, de heer Paul Doop was aanwezig.Punt van zorg is de beschikbare ruimte om alles goed te kunnen uitvoeren. Er is momenteel al sprake van enige krapte. Er wordt gekeken naar hoe het Gezondheidscentrum zo efficiënt mogelijk ingericht en benut kan worden.Uiteraard hebben we gevraagd of er in het Gezondheidscentrum een huisartsenpost kan komen. Dit is helaas niet eenvoudig te realiseren, maar we blijven onze “vinger aan de pols” houden om zodra het kan, dit voor Wassenaar te verwezenlijken.We vonden het een zeer geslaagde bijeenkomst. Wij zullen de ontwikkelingen rond het Gezondheidscentrum en de sluiting van Bronovo nauwgezet blijven volgen. VVD Wassenaar staat voor goede zorg dichtbij voor de inwoners van Wassenaar.

Meedenken en meebeslissen over Wassenaar en de koers van de VVD? Word lid van het Wassenaarse netwerk! Kijk op www.vvd.nl

 

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief