zaterdag 11 juli 2020

R Rubrieken

Ingezonden: Is aansluiten bij Den Haag financieel gunstig?

Wassenaar - “Wassenaar, jullie mogen zelfstandig blijven en een burgemeester zoeken, maar we gaan wel op jullie financiën letten”, aldus de Provincie Zuid Holland. De gemeente vindt dat de financiën op orde zijn. Is dat zo? Kostenposten als de restauratie van de Paauw en de Warenar zijn niet begroot. De bibliotheek wordt jaarlijks met 100.000 euro gekort, het verenigingsleven met 30%, en geld voor ons erfgoed is er nauwelijks meer. Ik noem dit niet op orde.

Daarom mijn vraag: zou het financieel schelen als we ons bij Den Haag aansluiten? Ik ben op onderzoek uitgegaan en heb de Algemene Rijksuitkeringen en de woonlasten van Wassenaar vergeleken met die van Den Haag. Waarom ik dat doe? Omdat ik vrees dat we de genoemde kostenposten niet kunnen opbrengen. Ik wil graag weten of we door een fusie een eventuele, publieke armoedeval kunnen voorkomen.
• De woonlasten (OZB, afval en riool) zijn in Den Haag lager. Jaarlijks ruim vijf miljoen goedkoper.
• De waterschapslasten zijn in Den Haag hoger. Jaarlijks ruim een half miljoen duurder.
• Iedere gemeente krijgt van het rijk, per inwoner, een bepaald bedrag aan Rijksmiddelen toegekend. In Den Haag is dat € 2865, in Wassenaar € 1159. Jaarlijks ruim vierenveertig miljoen euro meer.
• De bestuurs- en ondersteuningskosten van wethouders, burgemeester, gemeenteraad en ambtenaren kosten ons jaarlijks 9 miljoen, dat is 54 % van onze begroting. Door een fusie zal dit bedrag lager zijn.

Niet al het extra geld is automatisch voor Wassenaar. Maar het zijn wel substantiële bedragen waar stevig mee te onderhandelen valt. Door ons bij Den Haag aan te sluiten kunnen we geld vrijmaken voor onze wensen zoals het onderhoud van ons cultureel erfgoed, subsidies voor het verenigingsleven, de bibliotheek en het zwembad, een nieuw (denk)sportcentrum en voor het opknappen van de Paauw en de Warenar.

Als ik wethouder of gemeenteraadslid zou zijn, zouden bovenstaande cijfers voor mij aanleiding zijn om diepgaander te laten onderzoeken wat een fusie met een andere gemeente financieel betekent. Betekent dit inderdaad lastenverlaging voor de Wassenaarders en hogere rijksinkomsten voor Wassenaar? Ik zou dan ook graag zien dat de gemeente op zeer korte termijn een onafhankelijke scan laat uitvoeren. Regeren is immers ook financieel vooruitzien!

Bronnen voor mijn berekeningen: COELO, CBS, www.wassenaar.incijfers.nl en de begroting Wassenaar 2019-2022.

Thea Messemaker

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief