maandag 06 december 2021

P Politiek

Oproep CDA: Dunea los het probleem op met de veel te dure watermeters!

Wassenaar - Dunea doet heel mooi werk voor ons drinkwater in de duinen. Het is een bedrijf waarvan wij aandeelhouder zijn als gemeente Wassenaar. Samen met heel veel andere gemeenten. Toch slaat ook Dunea de plank soms helemaal mis. Dat is het geval met de door Dunea geplaatste veel te dure asociale watermeters bij sommige dorpsgenoten. Het CDA en onze dorpsgenoten zijn het zat. Het is tijd voor actie en oplossen! Inwoners van Wassenaar die een dergelijke watermeter in huis hebben, betalen in vergelijking met anderen, veel te veel vastrecht. CDA-commissielid Danielle Starrenburg: “het is ronduit asociaal en ongepast om het risico hiervan bij de onwetende burger te leggen”.

Blijvende actie vereist
Het CDA heeft allereerst schriftelijke vragen gesteld, welke door de wethouder zijn beantwoord. Daarnaast heeft de wethouder de aandeelhoudersvergadering van Dunea bezocht, en daar aandacht gevraagd voor het probleem. Ook is er een motie gemeenteraad breed aangenomen over deze problematiek. Daarin werd het college opgedragen om er bij Dunea op aan te dringen dat alle inwoners van Wassenaar het normale tarief gaan betalen, tenzij natuurlijk om een grotere watermeter is gevraagd. Daarnaast wordt het college opgedragen om erop aan te dringen dat de inwoners die de kosten voor het omwisselen al hebben gemaakt, hiervoor financieel te compenseren.

CDA blijft zich inzetten voor een oplossing
Inmiddels heeft het college een brief geschreven aan Dunea, waarin de problematiek nogmaals onder de aandacht wordt gebracht. Hierin wordt gevraagd naar het werkelijke aantal gevallen, zodat een beeld van de omvang van de problematiek ontstaat. Ook wordt verzocht om het punt voor de volgende aandeelhoudersvergadering te agenderen. De CDA-fractie is er nog niet gerust op dat Dunea nu ook in actie komt. CDA-raadslid René Beerepoot: “wij gaan ons net zo lang bemoeien met deze zaak tot er een fatsoenlijke oplossing komt voor onze dorpsgenoten”.

Meer weten over het CDA-Wassenaar of lid worden? Kijk op www.cdawassenaar.nl