maandag 10 mei 2021

A Algemeen

Besluitvorming Bestuurlijke afspraken Unmanned Valley Valkenburg aangepast

Wassenaar - Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, het Rijksvastgoedbedrijf en de colleges van Katwijk en Wassenaar hebben nieuwe afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het gebied op en rondom het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg. Deze vier partijen hebben dit vastgelegd in Bestuurlijke afspraken Unmanned Valley Valkenburg (BA).

Optimalisatie Bestuurlijke afspraken
In Wassenaar heeft de commissie Fysieke Leefomgeving op 4 februari uitgebreid gesproken over de BA. Vervolgens heeft de raad het onderwerp van de raadsagenda van 19 februari gehaald. Wethouder Wassenaar (Ruimtelijke ordening) kreeg van de raad de opdracht mee om de BA in overleg met de overige partijen verder te optimaliseren. Tijdens een extra raadsvergadering op dinsdag 5 maart zou besluitvorming plaatsvinden over de geoptimaliseerde BA.

Uitstel besluitvorming
Eigenlijk moesten de raden van Katwijk en Wassenaar voor 1 maart 2019 een besluit hebben genomen over de Bestuurlijke afspraken. De raad van Katwijk heeft dit gedaan. De raad van Wassenaar heeft hiervoor een maand uitstel gekregen; de raad is gevraagd voor 1 april de besluitvorming af te ronden.

Toelichting provincie in commissie Bestuur & Middelen op 5 maart
In Wassenaar maken veel mensen zich zorgen over de gevolgen van de BA voor de Groene Zone. Daarom heeft gedeputeerde A. Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland aangeboden een toelichting te geven op het provinciaal beleid ten aanzien van de Groene Zone. Deze toelichting vindt plaats in de commissie Bestuur & Middelen van dinsdag 5 maart om 19.30 uur. De extra raadsvergadering van 5 maart komt hiermee te vervallen. De commissie is te volgen vanaf de publieke tribune in de raadszaal van De Paauw (Raadhuislaan 22) of via de website van de gemeente.

Vervolg besluitvorming
Tijdens de commissie Bestuur & Middelen vindt nog geen besluitvorming plaats over de BA. De definitieve datum voor de nieuwe raadsvergadering wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.

Vervolg besluitvorming
Tijdens de commissie Bestuur & Middelen vindt nog geen besluitvorming plaats over de BA. De definitieve datum voor de nieuwe raadsvergadering wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.