zaterdag 18 september 2021

P Politiek

Betrouwbare overheid in Wassenaar?

Wassenaar - Burgemeesters en wethouders doen regelmatig toezeggingen over zaken waarover zij helemaal niet bevoegd zijn. Het gebeurt echter nooit naar de gewone man maar uitsluitend naar (invloed)rijke vrienden. Bestuurders moeten betrouwbaar zijn en stevig in hun schoenen staan. Zij gaan niet over vergunningen die niet binnen de bestaande wet- en regelgeving vallen.

Na eerdere affaires, onder andere rond de Amerikaans Ambassade, bij de ANWB en Vliegveld Valkenburg, speelt er nu weer iets met Museum Voorlinden. In een discussie waarom er niet gehandhaafd wordt om de illegaal aangelegde parkeerplaats te verwijderen worden er opties voorgelegd voor een nieuwe extra parkeerplaats. De gemeenteraad heeft echter aangedrongen op handhaving.

Handhaving wil zeggen dat de illegale parkeerplaats verwijderd moet worden. Zelfs indien men de bestaande situatie zou willen legaliseren, dan kan dat niet omdat niet aan de wettelijke eisen voldaan kan worden. Het college draalt en weigert te handhaven. Er wordt door wethouder Kees Wassenaar gezegd dat hij er alles aan doet om alsnog een vergunning voor een nieuwe parkeerplaats te realiseren, maar hij zou echter best moeten doen om betrouwbaar te zijn naar de bewoners. De overlast zou toch beperkt zijn en blijven?

De eigenaar van het museum zou al voor de opening de toenmalige burgemeester Hoekema gevraagd hebben of hij een extra parkeerplaats aan kon leggen voor circa 250 auto's. Hoekema zou gezegd hebben; "Doe maar, dat regel ik wel". De illegale parkeerplaats lag er vervolgens al toen het museum geopend werd.

Wij blijken bewust belazerd te zijn met een gemanipuleerde verkeersprognose van Mobycon. Onterecht werden er vergunningen geregeld in een zeer kwetsbaar natuurgebied. Men wist al dat de bezoekersaantallen (jaarlijks 75.000) veel hoger zouden liggen.

In de eerste 3 maanden van 2016 werden het er 85.000 (2017/ 159.000). Alle vergunningen zijn gebaseerd op de lagere bezoekersaantallen. Hoe zit het met de bouwveiligheid, met de brandveiligheid, de Wet Natuurbescherming etc etc. Moeten de bestaande vergunningen niet ingetrokken worden zoals op Maaldrift wel gebeurde?

Men zegt nu dat men geen ondergrondse parkeerplaats kan betalen. De investering voor het museum was gebaseerd op 75.000 bezoekers jaarlijks. Het zijn er veel meer à raison van 17,50 per bezoeker. De vaste lasten stijgen nauwelijks als er meer bezoekers komen, dus is er meer geld.

Maar met een extra parkeerplaats zijn we er niet. Aan de buurtbewoners zijn toezeggingen gedaan die niet nagekomen worden. Er wordt gedreigd dat de buurtbewoners het maar zelf moeten weten indien zij de illegale parkeerplek weg willen hebben. De wijk zou dan te maken met parkeeroverlast. Ook dat kan voorkomen worden.

DLW is pas bereid mee te denken over extra parkeerplaatsen indien de verkeersproblemen eerst worden opgelost.