maandag 05 december 2022

P Politiek

Gemeente Wassenaar en de ANWB informeren buurt over herontwikkeling ANWB-terrein

Wassenaar - De ANWB wil een gedeelte van het ANWB-terrein opnieuw inrichten. Een gedeelte van het ANWB-terrein aan de Wassenaarseweg heeft de afgelopen jaren zijn oorspronkelijke bestemming als kantoor verloren. Grote delen van het kantoor staan hierdoor leeg. Een onwenselijke situatie voor de toekomst. Het combineren van kantoorruimte en woningbouw op het terrein is een van de mogelijke scenario’s die staat beschreven in een startnotitie. Afgelopen donderdag informeerden de gemeenten Wassenaar en de ANWB samen met de gemeente Den Haag de betrokkenen uit de buurt. Voordat de startnotitie wordt besproken met de gemeenteraad, wil de gemeente Wassenaar in gesprek gaan met de omgeving.

“Dat een ontwikkeling van een groot terrein als het ANWB terrein leeft in de buurt is heel logisch. Daarom zijn de buurtvereniging, bewoners en ondernemers uit het gebied door ons in een heel vroeg stadium over de plannen geïnformeerd. Veel vragen die tijdens de bijeenkomst naar voren kwamen, gingen over de bereikbaarheid van de wijk en mogelijke overlast door parkeren, nut en noodzaak van de herontwikkeling, de hoogte van de nieuwbouw en hoe de buurt in het verdere proces betrokken en geïnformeerd gaat worden”, aldus de Wassenaarse wethouder Kees Wassenaar.

Wat staat er nu in de startnotitie?
In de startnotie staan de globale uitgangspunten waar de nieuwe plannen straks aan moeten voldoen. Uit een analyse van stedenbouwkundigbureau BSVG blijkt dat op de huidige locatie van de bebouwing nieuwe bebouwing van 200 tot 250 woningen mogelijk is. De hoogte van de nieuwe bebouwing varieert van 10 tot 14 bouwlagen. Dit betekent een hoogte van 35 meter (bestaande situatie is 30 meter) met een hoogte accent aan de Clingendael zijde tot maximaal 47 meter. De monumentale panden blijven behouden en worden gerenoveerd en het monumentale parkeerterrein moet vrij blijven van bebouwing. De herontwikkeling betekent een mooie impuls voor dit rijksmonument.

Verder moet er aansluiting zijn met de omgeving, moeten zichtrelaties worden behouden en waar mogelijk worden versterkt. In de startnotitie is ook bepaald dat minimaal 25% van de woningen sociale huurwoningen moeten worden. De overige woningen zullen voor meerdere doelgroepen geschikt zijn.

Herontwikkeling past binnen ambitie coalitieakkoord
De herontwikkeling past binnen de ambitie van het coalitieakkoord en is in lijn met de structuurvisie van Wassenaar. Voor de totstandkoming van deze startnotitie is door stedenbouwkundigbureau BSVG gekeken naar o.a. de aspecten flora en fauna, cultuurhistorie, archeologie, water, milieu en duurzaamheid in dit gebied. Ook is rekening gehouden met de ligging in het Beschermd dorpsgezicht Landgoederenzone Wassenaar-Voorschoten-Leidschendam-Voorburg.

Gemeenteraad
Met de gemeenteraad is afgesproken dat het college de gemeenteraad vóór de start van een bestemmingsplanprocedure betrekt bij de richting die met een nieuw op te stellen bestemmingsplan wordt ingeslagen. In de startnotitie wordt niet alleen de context van het project beschreven, maar vooral ook de voorwaarden voor de verdere uitwerking. Dit document biedt de gemeenteraad daarmee de mogelijkheid om richtinggevende keuzes te maken voor de uitwerking van dit plan.

Op 12 november 2018 wordt de startnotitie besproken in de raadscommissie Fysieke Leefomgeving en op 27 november 2018 met de gemeenteraad van Wassenaar. Als de notitie is vastgesteld, kan het initiatief door de ANWB worden uitgewerkt. Hierna volgen de gebruikelijke procedures, zoals het wijzigen van het bestemmingsplan en het aanvragen van (omgevings)vergunningen.

Plannen inzien of reageren op de startnotitie?
Op www.wassenaar.nl/anwb staat meer informatie over dit project. U kunt hier de startnotitie bekijken, de bewonersbrief teruglezen en de lijst met veel gestelde vragen en antwoorden raadplegen.

Reageren op de startnotitie kan tot 28 oktober 2018 via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een site met o.a. nieuws, achtergronden, meningen, ideeën voor, door en over Wassenaarders