donderdag 02 december 2021

P Politiek

VVD-fractieleden naar bijeenkomst provincie

Wassenaar - Samenwerken met gemeenten om ons heen. Op woensdag 3 oktober organiseerde provincie Zuid-Holland een bijeenkomst voor alle raadsleden. Namens de fractie van VVD-Wassenaar waren Iwein Borm, Gerbrand Nijman en Paul Ronke present. Vooraf was er een markt waar raadsleden informatie konden krijgen over provinciale projecten en plannen. Zo gaven medewerkers van de provincie onder meer uitleg over de infrastructurele plannen. De ondertunneling van de N44 staat nog niet op de lijst met concrete plannen.

Omgevingswet gaat heel wat veranderen.
Na de officiële opening van de avond door de commissaris van de koning, Jaap Smit, werd het een en ander over de nieuwe omgevingswet verteld door hoogleraar Co Verdaas. Hij nam ons mee naar het Nederland van net na de tweede wereldoorlog tot nu. Pas sinds de jaren 50 van de vorige eeuw werd in Nederland gewerkt met het planmatig inrichten van ons land. In 2021 zal de nieuwe omgevingswet ingevoerd worden. Hierbij worden alle wetten die over de omgeving gaan in één wet samengebracht met meer vertrouwen naar de inwoners en minder regels.

Lobby voor ondertunneling en afstemming Avalex beleid.
Na de presentatie was er tijd om onderling met elkaar te spreken. Het voordeel van de VVD is hier goed te zien. De fractieleden hebben op het gebied van de zelfstandigheid van Wassenaar en de verkeersproblemen op de N44 kunnen praten met VVD-statenleden en -gedeputeerde. De inzichten die dit gaf kunnen zij goed ten gunste van Wassenaar gebruiken. Ook werd met raadsleden uit andere Avalex gemeenten gesproken over de toekomst van Avalex. Dit wordt in de komende maanden ook in de gemeenteraad een belangrijk gespreksonderwerp. Al met al was het een nuttige en leerzame avond voor de Wassenaarse VVD-ers.