woensdag 04 augustus 2021

P Politiek

Wassenaar wordt lid van de statiegeldalliantie

Wassenaar - De gemeente Wassenaar heeft zich aangesloten bij de statiegeldalliantie. Dit is een Belgisch-Nederlands initiatief dat de overheden van beide landen oproept het zwerfafvalprobleem serieus aan te pakken. Concreet wordt de regering gevraagd het bestaande statiegeldsysteem uit te breiden naar kleine plastic flessen en blikjes. Door hier statiegeld op te heffen, neemt de hoeveelheid zwerfafval aanzienlijk af. Flesjes en blikjes kunnen goed gerecyled worden. Dit zorgt voor minder CO2 uitstoot en minder afvalverbranding.

Wethouder Hubert Schokker (portefeuillehouder Afvalbeleid): “Het is belangrijk dat de hoeveelheid zwerfafval vermindert. De gemeente Wassenaar juicht elk initiatief hiervoor toe. Ook vanuit de lokale overheid moet gestimuleerd worden om met name de hoeveelheid plastic(deeltjes) in ons leefmilieu zo veel mogelijk te voorkomen.”

Zwerfafval en plastic soep bestrijden
In de Statiegeldalliantie hebben organisaties uit Nederland en België de handen ineen geslagen voor uitbreiding van statiegeld op grote én kleine plastic drankflessen en drankblikjes. Aanleiding is het zwerfafval als hardnekkig probleem én bedreiging voor het milieu, dieren en mensen, zowel lokaal, landelijk als wereldwijd. Statiegeld levert een effectieve en grote bijdrage aan de bestrijding van de 'plastic soep' en zwerfafval. Via de Statiegeldalliantie vragen consumenten- en milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven en burgerinitiatieven die zich reeds hebben aangesloten hun regering om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren. Bijna 300 gemeenten hebben zich inmiddels bij dit initiatief aangesloten of de intentie uitgesproken dat te gaan doen.

Achtergrond
Op 25 november 2017 is de Statiegeldalliantie opgericht. Een overzicht van de aangesloten gemeenten is te vinden op www.statiegeldalliantie.org/de-partners-van-de-statiegeldalliantie/