dinsdag 21 september 2021

P Politiek

Wassenaarse VVD bepleit zelfstandigheid en aanpak verkeersproblemen bij provincie

Wassenaar - Vorige week bracht de VVD een bezoek aan de VVD-statenfractie en gedeputeerden in onze provincie. Het bezoek was bedoeld om toe te lichten welke koers Wassenaar vaart na de verkiezingen van maart.

De VVD-fractie heeft daarbij aangegeven dat Wassenaar vol inzet op zelfstandigheid voor de toekomst. Het coalitieakkoord voor Wassenaar “ Zelfstandig en Verantwoordelijk” legt daarvoor de basis. Fractievoorzitter Van Doeveren; “Wij nemen het gevraagde ‘huiswerk’ van de Commissaris serieus neemt. Wij kijken met elkaar hoe de gemeente haar taken het beste kan waarmaken voor alle Wassenaarders en hoe ons dorp een positieve partner in de regio blijft. Als voor de provincie voldoende onderbouwd is hoe Wassenaar zelfstandig verder gaat, moet ook de procedure voor een nieuwe burgemeester zo snel mogelijk open”.
Daarnaast heeft de VVD aandacht gevraagd voor de Wassenaarse wens om de Rijksstraatweg te ondertunnelen. Raadslid Ronke; “Met het bijbouwen van veel woningen in onze regio, wordt de Rijksstraatweg alleen maar drukker. Niet alleen voor Wassenaar, maar voor de hele regio van Den Haag tot Amsterdam moet het dichtgeslipte verkeer meer ruimte krijgen. Wij staan te lang in de file”.

Na de provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar zal de Wassenaarse VVD opnieuw een bezoek brengen aan de nieuwe fractie en gedeputeerden. Om de belangen van ons dorp ook hoog op de agenda van provincie te krijgen. Wassenaar is een kleine speler in een drukke regio. Lokale partijen met landelijke netwerken zoals de Wassenaarse VVD, moeten deze maximaal inzetten voor Wassenaar!