zondag 17 oktober 2021

P Politiek

D66: Milieumotie van D66-fractie krijgt unanieme steun in Raad

Wassenaar - Het is een bekend fenomeen: zwerfafval! En het is een hardnekkig probleem. Zoals in deze krant was te lezen, werd kortgeleden op World Clean Up Day een opruimactie gehouden in het dorp door raads- en commissieleden van diverse politieke partijen. Vooral ook om aandacht te vragen voor dit zo voor het milieubelastende probleem. Het gaat in het bijzonder om plastic drinkflesjes en drinkblikjes die achteloos op straat worden achtergelaten. Zwerfafval is een bedreiging voor het milieu, dieren en mensen, niet alleen in Wassenaar, maar ook landelijk en wereldwijd. Denk aan de plasticsoep in de oceanen.

In augustus 2017 ging het rapport “Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes” naar de 2e Kamer. Een belangrijk rapport dat laat zien dat statiegeld heffen een effectieve bijdrage levert aan de bestrijding van zwerfafval.

Daarop volgde de start van de Statiegeldalliantie. Dit is een groot burgerlijk initiatief dat de autoriteiten in Nederland en België en de bevolking in beide landen oproept niet passief te blijven op dit maatschappelijke dossier. Het heeft gewerkt: in België en Nederland hebben gemeenten, consumenten- en milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven en lokale burgerinitiatieven de handen ineengeslagen voor uitbreiding van statiegeldmaatregelen. In Nederland steunen nu zo’n 350 van de 380 gemeenten dit sympathieke idee. Nog maar een klein aantal gemeenten is dus niet van de partij, waaronder Wassenaar! Dit was voor de fractie van D66 een goede reden om in een motie het college op te roepen Wassenaar aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie om zo met alle andere gemeenten bij de landelijke politiek in Den Haag blijvend aandacht te vragen voor statiegeldmaatregelen en zo te komen tot een schoner milieu!

Ook geeft het gemeentebestuur zo invulling aan de gerechtvaardigde wens voor een eerlijke oplossing: haal de opruimkosten weg bij de lokale overheid en leg de verantwoordelijkheid bij de verpakkende industrie om zo met elkaar een bijdrage te leveren aan een circulaire economie.

Het blijkt dat in andere Europese landen zoals Duitsland, Noorwegen en Denemarken die al een statiegeldsysteem hebben voor kleine flessen en blikjes, dat het zwerfafval sterk is verminderd. Door meer recycling van plastic en blik wordt een efficiënter gebruik van grondstoffen gemaakt, minder afval verbrand en zo minder CO2 uitgestoten. Al met al redenen genoeg voor de aanwezige voltallige raad de motie te steunen.

Een eerste begin voor verder duurzaamheidsdenken in Wassenaar.

Ritske Bloemendaal
fractievoorzitter D66