zaterdag 24 juli 2021

P Politiek

D66: lokale Democratie

Wassenaar - In het voorjaar presenteerde de Rekenkamercommissie in het Louwman Museum een rapport met de titel “de burger neemt het initiatief”. Als net gekozen raadslid heb ik met veel interesse geluisterd naar inwoners van Wassenaar die zelf burgerinitiatieven hebben genomen. De ervaringen van hoe succesvol deze projecten zijn verlopen, liepen nogal uiteen; sommige initiatiefnemers waren zeer tevreden, anderen erg teleurgesteld. Dit beeld is in overeenstemming met de bevindingen van de Rekenkamer. De beoordeling over hoe succesvol deze initiatieven zijn ontwikkeld, is inderdaad zeer wisselend. De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zijn absoluut de moeite waard om over te nemen. Zorg bijvoorbeeld dat er een goed overzicht is van alle initiatieven en benut de betrokkenheid en energie van de initiatiefnemers. Maatwerk is hier belangrijk. Hoe wordt een initiatief een succes? Natuurlijk moet het doel zijn iets goeds te doen voor het dorp en de inwoners en als dat in constructieve samenwerking tussen de initiatiefnemers en de gemeente wordt vormgegeven, is er zeker een kans op succes.

Zaterdag 15 september was de Dag van de Democratie. Raad en college spraken bij Blauw Zwart en in de Bibliotheek met sportbestuurders en inwoners. Ik vond het inspirerend om te spreken met initiatiefnemers van projecten. Zoals met de inwoners van ons dorp die de parkeerplaatsverbetering bij Blauw Zwart en de Kieviten hebben weten te realiseren. Mijn fractiegenoot Ritske Bloemendaal was onder de indruk van onze dorpsgenoten die de Poëzie-route hebben opgezet. Voorbeelden die aantonen dat burgerinitiatieven werken en laten zien dat samenwerking in de praktijk van alle dag succesvol kan zijn!

Daarnaast zal het grotere begrip “Burgerparticipatie” meer en meer een belangrijk onderdeel gaan worden van de gemeentelijke democratie. Hierbij gaat het om tweerichtingsverkeer tussen de gemeente en de inwoners van Wassenaar bij het ontwikkelen van beleid. Na het uitwisselen van de vele meningen en argumenten is het dan wel uiteindelijk aan de gemeenteraad om een besluit te nemen.

Goede communicatie speelt een sleutelrol bij zowel burgerinitiatieven als bij burgerparticipatie. Hier ligt een mooie uitdaging voor zowel de raad als het college. Inzet van sociale media zal hier zeker een onderdeel vanuit maken. Vanavond neemt de raad – naar ik hoop – een raadsbesluit waarin het college wordt gevraagd “met een concreet voorstel voor de verbetering van de processen en communicatie op het gebied van burger- en overheidsparticipatie (waaronder burgerinitiatieven) te komen”. Een prima manier om beide processen gelijktijdig op de kaart te zetten!

Marion Gout-van Sinderen
Raadslid D66