donderdag 11 augustus 2022

P Politiek

“Hard” voor Wassenaar?

Wassenaar - Treffender en meer impliciet kan de kop boven het ingezonden artikel van Hart voor Wassenaar (HvW) niet zijn. Er moet volgens HvW bezuinigd worden, mede om investeringen in de toekomst te kunnen doen. Maar de gemeente is géén bedrijf en een te goed gevulde algemene reserve, zeg maar spaarpot staat feitelijk haaks op de maatschappelijke opgave van de gemeente.

De gemeente is er voor de inwoners, om te doen wat nodig en nuttig is. Hierbij geldt: publieke zaak en publieke taak. Er moet uiteraard zorgvuldig met geld worden omgegaan en de begroting moet meerjarig sluitend zijn. Daar is sprake van en de provincie als naasthoger bestuursorgaan heeft haar fiat daaraan gegeven. Alleen bezuinigingen centraal stellen in een schriftelijke openbare bijdrage en feitelijk geen andere prioriteit erkennen, is onzorgvuldig en niet in het belang van de inwoners. Want bezuinigingen zullen vooral ten koste gaan van het sociaal domein. Daar gaat planmatig en terecht heel veel geld van de gemeente naar toe. In dat perspectief is het te betreuren dat nu al sinds de Paasdagen in beslotenheid over een nieuwe coalitie wordt gesproken - waarin bezuinigingen centraal lijken te staan - zonder dat er inzicht wordt gegeven voor welke maatschappelijke taken er straks veel minder geld is. Minder geld voor ouderen of jeugd(zorg) bijvoorbeeld of weer bezuinigen op het werkapparaat? Hart heeft zich inhoudelijk nog nooit over beleidsprioriteiten en de te maken keuzes bij bezuinigingen uitgesproken; ook niet in haar verkiezingsprogramma. Ook heeft HvW zich kennelijk niet verdiept in de wijze waarop de scheidende coalitie beleid formuleerde en daarbij volgens de regels van de Openbare Financiën dekking verzorgde middels bestemmingsreserves en voorzieningen.
Heel jammer dat er zo’n eenzijdig bericht naar buiten komt in deze fase van collegevorming.
Wij zijn benieuwd naar de keuzen die de onderhandelende partijen maken en gaan daar graag het debat over aan. Een debat dat van de kant van Hart voor Wassenaar hopelijk meer inhoud krijgt dan het adagium ‘bezuinigen moet’. Daar gaan wij ons nu eens hard voor maken!

Ritske Bloemendaal
fractievoorzitter D66
Jan van Noort
fractievoorzitter PvdA