woensdag 05 augustus 2020

P Politiek

Afscheid van een commissielid

Wassenaar - Wat een raadslid is, weten de meeste mensen wel, maar dat er veel meer dan die 21 gekozen mensen druk in de weer zijn voor alle zaken die ons dorp betreffen, ontgaat hen wel eens. Vooral als een partij maar met weinig mensen in de raad vertegenwoordigd is, zijn commissieleden van onschatbare waarde.

Een commissielid is lid van een commissie. Dat ligt voor de hand, maar het zegt niets over de aard van het werk, over de inzet van de persoon die het werk doet, over het nut van de persoon of de commissie en ook niet over hoe nodig commissieleden zijn voor raadsleden. Commissieleden ondersteunen het raadswerk met vaak een eigen expertise, waardoor zij de raadsleden meer dan alleen maar aanvullen.

GroenLinks is dankbaar voor de grote kennis van de meest uiteenlopende zaken en de niet aflatende inzet van haar tot nu toe enige commissielid Norga Simons. Twaalf jaar was ze er. Waar? Overal waar dat nodig was. Natuurlijk in de eerste plaats in commissies die te maken hebben met het sociale domein, maar ze las meestal alle stukken zodat ze ook kon inspringen voor raadsleden in hun commissies. We kunnen Norga niet genoeg bedanken, ook voor haar inzet om de positie van commissieleden te verbeteren zodat ze niet meer over het hoofd gezien worden. Of dat laatste helemaal gelukt is, blijft de vraag. De praktijk blijkt vaak weerbarstig helaas.

Voor ons als GroenLinks Wassenaar was en blijft zij een mens uit één stuk met het hart op de juiste plaats en we zijn haar dankbaar voor haar tijd, haar energie en haar inzet voor juist mensen die soms vergeten dreigen te worden, zoals de minima en statushouders. Ze was naast alle kennis van zaken ook vooral een mensenmens die in de praktijk bracht waar ze voor stond en staat: alle mensen tellen mee, en iedereen moet een kans hebben. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar enorme inzet en indrukwekkende bijdrage.

Bestuur en raadsleden door de tijd heen van GroenLinksWassenaar

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief