dinsdag 22 juni 2021

A Algemeen

Coördinator van de Stichting Hospice Wassenaar geridderd

Wassenaar - Elsbeth Zonnevylle-Derkzen is bij haar afscheid als 1e coördinator van de Stichting Hospice Wassenaar benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 23 maart in restaurant Floris V te Voorschoten werd de onderscheiding uitgereikt door de waarnemend burgemeester van Voorschoten, mevr. Pauline Bouvy-Koene.

Per 1 juni 2005 werd Elsbeth benoemd als 1e coördinator van de Stichting Hospice Wassenaar.
“Zij heeft haar functie op een uitnemende wijze vervuld en zij heeft mede vorm gegeven aan de totstandkoming van de Stichting Hospice Wassenaar. Zonder haar aanpak en invulling zou het hospice niet zijn wat het nu is.” Aldus Else van Dijk, de voorzitter van het hospice. Elsbeth was in de afgelopen 13 jaar het gezicht van het hospice en heeft een ongelooflijk positieve en goede invulling gegeven aan haar functie. Zo is zij veelal de vertrouwenspersoon voor de gasten, maar ook voor de overige coördinatoren, de vrijwilligers en de verpleging werkzaam in het hospice. Het werken in een hospice is intens en vraagt om nazorg, gesprekken en begeleiding.
Daarnaast heeft Elsbeth door haar werkwijze en door haar visie een enorme kwaliteitsimpuls gegeven aan de palliatieve terminale zorg.
De voorgeschiedenis van Elsbeth’s werkzame leven staat ook in het teken van maatschappelijke betrokkenheid. Zo was zij de eerste praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk Pinkse en Verbeek in Leiden. In 1994 was zij één van de eerste vrijwilligers in het Ronald McDonaldhuis in Leiden, waar zij zich jarenlang heeft ingezet voor de opbouw van deze organisatie.”

De Stichting Hospice Wassenaar is een plek waar voor terminale gasten (levensverwachting maximaal 3 maanden) een bijna-thuis-situatie wordt gecreëerd. Deze bijna-thuis-situatie is vooral belangrijk om ruimte te bieden voor echt contact en voor persoonlijke gesprekken tussen de gast en de familieleden/vrienden. De kamer, waar de gast verblijft, wordt naar wens van de gast ingericht.
Naast dagelijks uitstekende verpleegkundige zorg (24 uur per dag aanwezig) ontvangt de gast speciale zorg en aandacht van een geestelijk verzorger en van de onontbeerlijke vrijwilligers, werkzaam in het hospice. Aan laatste wensen van de gasten wordt zoveel mogelijk voldaan.