zaterdag 24 juli 2021

P Politiek

D66: Goed en Duurzaam Onderwijs in Wassenaar

Wassenaar - Onderwijs is altijd belangrijk voor D66. De onderwijskwaliteit in Wassenaar is hoog. Dat komt in de eerste plaats door de niet aflatende inzet van de onderwijsgevenden van alle Wassenaarse basisscholen en de twee middelbare scholen. De samenwerking met de Schooladvies Dienst (SAD) van de gemeente is daarbij heel belangrijk. Wassenaar is een van de weinige gemeenten in het land met een eigen schooladviesdienst; andere gemeenten zijn daar jaloers op. Al met al een goed draaiende samenwerking tussen de scholen en de gemeente op onderwijsgebied. U weet: de SAD is er ook voor de ouders.

Maar er is meer en het kan altijd beter. D66 wil dat onderwijshuisvesting - zeg maar de schoolgebouwen - na de gemeenteraadsverkiezing echt voorrang krijgt bij de plannenmakerij. Sinds drie jaar zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor al het onderhoud aan het gebouw; financieel compenseert Den Haag daarvoor. De gemeente is wel verantwoordelijk voor nieuwbouw en verbouw van schoolgebouwen. In het kader van de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen kan en moet de gemeente daar veel meer gaan betekenen. Alweer enige tijd geleden heeft D66 in de Raad een motie laten aannemen die daarom vraagt. Het wordt nu echt tijd daar werk van te maken en de schoolgebouwen te verbeteren op dit punt. Ook de schooldirecteuren vinden dit een goed plan! Niet zo lang geleden spraken zij met de Raad hierover op uitnodiging van de Gemeente. Gebruik van isolatietechnieken en minder milieubelastende verwarmingsinstallaties zijn dan de eerste oplossingen waaraan men nu denkt voor de bestaande bouw. Daar wordt nu concreet over nagedacht. Ook werd die bijeenkomst nog gesproken over “de school van de toekomst”. Dit is meer dan een technisch “slim” gebouw. Het is een gebouw met een uitgebreidere functie dan alleen les geven door bijvoorbeeld ook ruimte te bieden aan kindopvang en op activiteiten na de les. Daarover doordenken voor de toekomst is zeker de moeite waard. 
Maar de komende raadsperiode moeten de plannen voor de onderwijshuisvesting nu snel worden afgerond; ook de scholen willen daar bij helpen! Ook wil D66 dat er meer aandacht op de scholen komt voor cultuur, gezondheid, techniek en natuur. Daar gaan wij ons voor inzetten!

Voor meer onderwijs zie het verkiezingsprogramma D66 Wassenaar: wassenaar.d66.nl.
Ritske Bloemendaal (lijsttrekker) en Annelies Heijl (nr. 5 op de D66-lijst)