zaterdag 31 oktober 2020

P Politiek

HartvoorWassenaar en het afvalbeleid

Wassenaar - Wordt u er net zo moe van als wij? Alle partijen, behalve Hart voor Wassenaar, in uw gemeenteraad hebben het huidige afvalbeleid gesteund. En dan nu zeggen: Het moet anders! Wij vinden dat raar en niet alleen heel erg bijzonder.

In ons prachtige dorp wordt het afval opgehaald door AVALEX, eigendom van Wassenaar, Rijswijk, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg en Midden-Delfland. AVALEX is een kleine speler in de markt van de afvalinzameling en door de aanhoudende problemen is de financiële positie niet solide. De gemeente Wassenaar is deels aansprakelijk voor alle schulden van AVALEX en daarom is het van groot belang dat Wassenaar actie onderneemt. Het aangenomen afvalbeleid (door alle partijen, behalve HartvoorWassenaar) houdt in dat er vol wordt ingezet op bronscheiding, ofwel u doet het werk en AVALEX haalt het gescheiden op en verkoopt de grondstoffen. Dit resulteert in een hogere opbrengst van de grondstoffen. Echter: Bronscheiding levert maar ongeveer 30% gescheiden afval op.

Nascheiding, het scheiden van afval door de afvalverwerker levert 80% tot 85% gescheiden afval op. Een veel beter resultaat.
Een groot voordeel van nascheiding is dat u met een gerust hart uw afval in 1 bak kan gooien en dat er maar 1 keer per week een vrachtwagen door uw straat rijdt om het afval te halen. En met de wetenschap dat uw afval beter wordt gescheiden dan wanneer u dat zelf zou doen en er vaker een vrachtwagen door uw straat rijdt.
Hartvoor Wassenaar weet dat er goede alternatieven zijn en dat die op zeer korte termijn beschikbaar komen voor de markt. Wij willen dus investeren in duurzame oplossingen, waarbij gemak en serviceniveau verbeteren. Geen nutteloze ritjes door ons dorp naar verzamelcontainers, betere scheiding en een beter milieu op de korte en lange termijn.
HartvoorWassenaar gaat voor de volgende doelstelling:
• Afval gooit u in 1 bak
• Het wordt, achteraf, beter gescheiden dan dat u zelf kunt
• Er rijdt 1 keer per week een vrachtwagen door uw straat om de bak op te halen
• Een 2e bak kost u weinig
• Geen ondergrondse containers
• Papier en glas brengt u zelf weg (naar een sportvereniging of andere inzamelaar)
En echt: minder CO2 uitstoot en er worden meer grondstoffen teruggewonnen. Duurzaam.
Hart voor Wassenaar, Hans Mulder
Solide. Voor een dorp in Balans!