maandag 18 oktober 2021

P Politiek

D66-verkiezingsprogramma Oog voor Iedereen

Wassenaar - D66 is trots de afgelopen raadsperiode te hebben bijdragen aan een solide financieel beleid, inclusief investeringen in sportvelden en wegen. D66 steunt de plannen voor de nieuwe sporthal.

Onderwerpen als bestuurlijke toekomst, verkeer en bouwen hebben vaak prioriteit, maar er is meer. D66 laat dat zien in het verkiezingsprogramma; we kijken met een positieve blik naar mens en gemeenschap in Wassenaar.
D66 Wassenaar gaat ervoor: iedereen moet de kans krijgen mee te doen in dit dorp, jong en oud. Daarbij vertrouwen wij op de eigen kracht van mensen en waar nodig ondersteuning vanuit de gemeente. De gemeente faciliteert met beleid op het gebied van onderwijs, wonen en zorg. Wettelijke taken, waarvoor in Wassenaar goede aanbieders zijn. Maar daar kan de gemeente meer mee doen. Wat wij daarmee bedoelen willen wij graag toelichten aan de hand van een aantal speerpunten in ons programma:
• Bij renovatie en uitbreiding van schoolgebouwen afspraken maken over locaties, bereikbaarheid, duurzaamheid en toegankelijkheid. Er moeten voldoende en goede scholen zijn voor alle leerlingen uit het dorp; inclusief VMBO-onderwijs.
• Hulp voor mensen die dat nodig hebben. Om hun talent te ontwikkelen (onderwijs), zelfstandig te wonen (beschermde of aangepaste woonvormen) of gelukkig oud te worden (beschikbaarheid (zorg)woningen en -voorzieningen). Geld, leeftijd en handicap mogen geen drempel zijn om volwaardig en zelfstandig mee te doen in onze lokale gemeenschap. Armoede en eenzaamheid moeten krachtig bestreden worden.
• De gemeente neemt het initiatief en geeft het goede voorbeeld bij de vergroening van Wassenaar Bewoners en bedrijven worden uitgedaagd mee te doen.
• Een sportief en cultureel ‘bruisend’ dorp waarbij bestaande initiatieven ondersteund worden en ruimte voor nieuwe initiatieven wordt gemaakt.
Het programma bevat uiteraard meer, maar het gaat D66 hier om de mensen. De alledaagse zaken die mensen direct raken.
Voor de oriëntatie op de bestuurlijke toekomst kijken wij uit naar het Wassenaar Kompas als instrument om de discussie te voeren. Uitgangspunt voor D66 is dat Wassenaar zelfstandig blijft met een samenwerkend ambtenarenapparaat met Voorschoten. En wat verkeer betreft zoeken wij aansluiting bij initiatieven van o.a. de lokale ondernemers om er voor te zorgen dat z.s.m. de kruisingen met de N44/A44 ter hoogte van Rozenplein en Lange Kerkdam ongelijkvloers worden.
Wassenaar is een fijne plek om te wonen, te leven en te werken. Hier kun je fijn opgroeien en oud worden. Dat moet gelden voor iedereen. Daar gaan wij voor!

Ritske Bloemendaal
Lijsttrekker D66