zaterdag 02 juli 2022

P Politiek

Gemeente treedt handhavend op tegen eigenaar rijksmonument Ivicke

Wassenaar - Het college van burgemeester en wethouders treedt handhavend op tegen de eigenaar van het verwaarloosde rijksmonument Ivicke. De gemeente heeft de eigenaar van het monument aan de Rust en Vreugdlaan 2 een brief gestuurd, waarin zij aankondigt over te gaan tot het inzetten van bestuurlijke dwangmiddelen: een zogenoemde last onder dwangsom.

Wethouder Inge Zweerts de Jong (Cultureel Erfgoed):,,De tijd van praten is voorbij. Wij wachten nu al maanden op een integrale visie op het herstel van de buitenplaats. Tevergeefs. Op 12 oktober 2016 heeft de Monumentenwacht een inspectierapport opgesteld. Mede naar aanleiding van dit rapport is er contact geweest tussen het team Vergunningen en de architect van de eigenaar. Er is ons verzekerd dat er een integrale visie op het herstel van de buitenplaats zou komen. Na afweging van alle belangen kunnen wij, ondanks dat het feit de eigenaar de dakkapellen en huisje Stugan wind- en waterdicht heeft gemaakt, niet anders concluderen dan dat hij geen enkele interesse heeft om het monument te onderhouden. Het rijksmonument loopt gevaar. Met het opleggen van een last onder dwangsom willen wij een einde maken aan deze situatie.”

De eigenaar van Ivicke moet uiterlijk 1 september 2018 voor het rijksmonument Ivicke, het speelhuisje Stugan, tuin- en parkaanleg en toegangshek, passende maatregelen hebben genomen om het achterstallig onderhoud weg te werken. Dit om te voorkomen dat (nog meer) schade aan het monument ontstaat. Indien niet tijdig of niet volledig aan de last wordt voldaan, moet de eigenaar een dwangsom aan de gemeente betalen.