dinsdag 30 november 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Onze zelfstandigheid (2)

Wassenaar - Er zijn vele redenen om voor de zelfstandigheid van Wassenaar te zijn. We gaan ze de komende tijd bespreken. En nog even voor de duidelijkheid: Voor ons een fusie van Wassenaar met andere(n) onbespreekbaar. Er zijn meer dan 100 gemeentes van de omvang van Wassenaar die het wel zelfstandig kunnen, en dus Wassenaar ook.

We vinden het ook vreemd dat onderzoek moet worden gedaan naar de opties voor de toekomst van Wassenaar, zonder dat de tijdelijk burgemeester dit overlegt met de raad.
Daarbij wordt òòk geluisterd naar de Wassenaarders. Naar wie nog meer? We hebben als HartvoorWassenaar inmiddels uitgebreide ervaring met onderzoeken van de “gezagsdragers”, en we zijn daardoor veel wijzer geworden. De uitkomsten dienen een doel, en het doel van de provincie is dat Wassenaar fuseert.
En wij verzetten ons daartegen, omdat we zelf onderzoek hebben gedaan. Conclusie: een fusie brengt Wassenaar niets en lost alleen maar de problemen voor anderen op.

Een van de belangrijkste “rijkdommen” van Wassenaar is het groen en de ruimte die we hebben. Tegelijkertijd heeft de provincie vastgesteld dat er een enorme behoefte is aan nieuwe woningen.
Je praat al snel over vele 10-duizenden woningen die er in Zuid Holland bij moeten komen. Op Valkenburg zullen er 5000 komen. Leiden heeft zelfs nog lang aangedrongen op 10.000
Maar stel nu dat je een wijk van Den Haag of Leiden wordt. Beide steden willen het liefst vele woningen bouwen, maar hebben geen ruimte. De gemeenteraad van Den Haag en Leiden zien in Wassenaar veel ruimte. En minder groen betekent ook minder onderhoud, dus de kosten van de ”wijk” Wassenaar gaan omlaag als je er huizen en flats bouwt. We weten zeker dat het onvermijdelijk is dat vlot besloten wordt dat in Wassenaar dan 1000 of 2000 woningen gebouwd moeten worden. Waar? Hoe hoog?
In het zuiden van Wassenaar zijn grote stukken grond eigendom van de gemeente Den Haag. Nu beslist de raad van Wassenaar nog wat daar mee mag gebeuren. Maar na een fusie? De grond is van Den Haag en ze mogen zelf beslissen wat er mee gebeurt.
En 1000 woningen betekent ook nog eens minimaal 2000 autobewegingen per dag de N44 op. Binnen 10 jaar staan die huizen er. Wanneer Wassenaar fuseert.

HartvoorWassenaar wil het groen en de ruimte behouden. Fusie brengt het grote risico met zich mee dat wij er niet meer over gaan.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een dorp in balans