vrijdag 25 september 2020

P Politiek

Partij van de Arbeid tegen bouwplan kloosterland

Wassenaar - Deze kop van dit artikel zal u enigszins verbazen want wie de Wassenaarse politiek volgt moet opvallen dat de PvdA in het algemeen positief staat tegenover herontwikkeling van bouwgrond in Wassenaar. Recente voorbeelden hiervan zijn het project Bellesteijn (zorgeenheden en sociale woningbouw na sloop basisschool), de Poortlaan (nieuwbouw na sloop deel bejaardentehuis Willibrordus) en sociale woningen Van Polanenpark 243 (na sloop kinderdagverblijf ’t Hummeltje). Soms zijn de sociaal democraten minder enthousiast, zoals bijvoorbeeld recent bij de bouw van het appartementencomplex op de locatie van het oude zwembad. Wel mooi maar veel te duur! “Niet voor de gewone Nederlander” zoals premier Rutte het zou uitdrukken.

Nu is de PvdA echter tegen een bouwplan. In de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Economie van 6 november komt de herontwikkeling van de bouwgrond aan het Kloosterland aan de orde. Deze grond komt vrij door het slopen van een bedrijfshal die vroeger door Doeland, gevestigd aan de Kerkstraat, werd gebruikt. In de plannen van de projectontwikkelaar staat een appartementencomplex getekend van drie woonlagen (8 woningen) voor verkoop in de vrije sector. Raadslid Jan van Noort: “De PvdA toetst de voornemens van bouwplannen aan de doelgroep waarvoor wordt gebouwd en of de bouw inpasbaar in de omgeving. Wij willen juist, ook op dit soort schaarse plekken in ons dorpscentrum, huisvesting voor middeninkomens die huren van 800 tot 1200 per maand kunnen betalen of koop tot 300.000 euro. In het coalitieakkoord is afgesproken dat waar gebouwd wordt er ook 30% sociale woningen komen voor Wassenaarders met een smalle beurs. Hier wordt, net als bij het zwembad, gebouwd voor mensen die veel meer kunnen betalen. Er wordt dus weer voor de rijke Wassenaarder gebouwd. Dit is echter niet het enige argument waarom wij tegen zijn. Ook het feit dat de appartementencomplexen dicht op de huizen in de Kerkstraat komen te staan is wat ons betreft volstrekt niet acceptabel.” Jan vervolgt: “Ik heb samen met mijn fractieleden Inge Bunte en Henri van Smirren de situatie ter plekke bekeken en wat ons betreft gaat de projectontwikkelaar terug naar de tekentafel. Bouwen prima maar wel voor de midden- en lage inkomens en inpasbaar in de omgeving want we hebben hier ook nog eens te maken met beschermd dorpsgezicht!”

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief